jFontSize
A- A A+

Nasza Szkoła dołącza do olimpiady "Zwolnieni z teorii"!

Olimpiada "Zwolnieni z Teorii" pomoże Wam zrealizować w rzeczywistości własny projekt społeczny (który przy okazji zdziała coś pozytywnego) zdobywając życiowe doświadczenie w zarządzaniu projektami (i nie tylko) którym zabłyśniecie podczas rozmów rekrutacyjnych do pracy czy na studia. Każdy uczestnik olimpiady otrzymuje również niezwykle cenny certyfikat z zarządzania projektami wydany przez Project Management Institute ATP. PMI to prestiżowa instytucja zrzeszająca 500 tysięcy kierowników projektów z całego świata. Najlepsze zespoły w Polsce rywalizują o “Wilki” - nagrody, które laureaci odbierają z rąk przedstawicieli władz państwowych i prezesów największych firm.  

Aby przyłączyć się do olimpiady należy założyć konto (Rejestracja) powiązane z Naszą szkołą. Wówczas można też przeglądać projekty innych i się nimi inspirować! Projekty mogą dotyczyć działalności charytatywnej. Jeden uczeń może uczestniczyć w jednym projekcie.

Aby wziąć udział w olimpiadzie w bieżącej edycji należy czym prędzej zarejestrować się, wymyśleć założenia projektu, zebrać zespół i zainicjować projekt do 22 listopada 2022!
Nauczycielem wspierającym działania w "Zwolnionych w Teorii" w Naszej Szkole jest Paweł Polczyk.

Miło nam poinformować, iż w bieżącym roku szkolnym w szczególny sposób doceniono pracę pani Zofii Skowrońskiej-Wiśniewskiej oraz Barbary Trojanowskiej-Butmankiewicz. Pani Zofia Skowrońska-Wiśniewska otrzymała nagrodę Ministra Edukacji i Nauki, wręczoną przez pana Romana Kowalczyka - Dolnośląskiego Kuratora Oświaty - podczas uroczystej Gali w Teatrze Zdrojowym w Szczawnie Zdroju.
Pani Barbara Trojanowska-Butmankiewicz otrzymała Nagrodą Starosty Świdnickiego i odebrała ją od Zarządu Powiatu Świdnickiego na czele z panem Piotrem Fedorowiczem - starostą świdnickim oraz panem Zygmuntem Worsą - wicestarostą (zdjęcie z portalu www.swidnica24.pl), w obecności dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania - pana Grzegorza Stawarza.
Gratulujemy!!!

Joanna Cichocka została laureatką IX edycji Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent” Fundacji „Zawsze Warto” i Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Joanna znalazła się w gronie 27 najlepszych maturzystów w Polsce (na prawie 270 tys. zdających).
Aby zostać tytuł laureata należy ze wszystkich zdawanych na egzaminie maturalnym przedmiotów (zarówno na poziomie podstawowym i rozszerzonym) uzyskać wynik powyżej 90%.
Uroczysta Gala podsumowująca tegoroczny projekt odbyła się w ostatni weekend w Łodzi.
A tak Joanna pisze o swoich planach na przyszłość: 

Uczennice  naszej szkoły: Hanna Trzeciak (kl. IE), Zofia Podolak (kl. IE) i Wiktoria Grabczyńska (kl. IB) są harcerkami 10 Świdnickiej Drużyny Harcerskiej „Mrówkojady”. Od 18 do 30 września  dziewczęta uczestniczą w projekcie „Wyprawa Szlakiem 2 Korpusu Polskiego do Włoch”. Wyprawa ta ma na celu upamiętnienie działań polskich  żołnierzy we Włoszech i przybliżenie miejsc walk armii gen. Władysława Andersa.  Nasze harcerki miały okazję gościć w polskiej ambasadzie w Rzymie oraz złożyć wieńce na cmentarzu na Monte Cassino.

Z wielkim żalem informujemy, że 12 września 2022 r. zmarła pani Stefania Sarnicka, wieloletnia nauczycielka języka polskiego w naszej szkole. Pogrzeb odbędzie się 21 września o godz. 13.00 na cmentarzu przy al. Brzozowej w Świdnicy.

Profesor
Stefania Sarnicka
(4.01.1928 - 12.09.2022)
Nauczycielka języka polskiego w II LO w Świdnicy w latach 1955-1985
Wicedyrektor szkoły w latach 1972-1973 i 1978-1980

PAMIĘCI PANI PROFESOR STEFANII SARNICKIEJ

Pani Stefania była nie tylko miłośniczką literatury, mistrzynią słowa i pióra dla wielu pokoleń uczniów, ale także kochała góry. Jak mówiła: „zawsze szukała możliwości wędrowania w małej grupie przyjaciół”. W naturze odnajdowała piękno, spokój, Absolut, niczym romantycy i twórcy Młodej Polski czy dwudziestolecia międzywojennego, których cytowała na szlakach.
Uczniowie wspominają swoją Panią Profesor jako mądrą, oczytaną polonistkę, która w jeszcze ciepłej gazecie codziennej przynosiła poprawione prace albo nowości wydawnicze, często z „drugiego obiegu”. Mają przed oczyma osobę o niewielkiej posturze, ale wielką duchem, kroczącą szkolnym korytarzem, jak dama z tomikiem poezji Norwida w ręku. Przywołują obraz nauczycielki, która ze stoickim spokojem przygotowywała do występów teatralnych, m.in. organizując słynny teatr „Przy stolikach”. Pani Stefania Sarnicka potrafiła inspirować swoją wiedzą i osobowością. Polonistki, które wyszły spod jej skrzydeł, pracują w wielu szkołach – w II LO aż trzy.
Pani Stefania pozostanie w naszej pamięci jako postać nietuzinkowa, całe życie oddana swojej pracy i licznym pasjom.
Cześć Jej pamięci!

 

W II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha rozpoczęliśmy uroczyście nowy rok szkolny. Powitaliśmy 160 uczniów klas pierwszych, a także uczniów klas drugich i trzecich i – po raz pierwszy od lat – klas czwartych. Do grona nauczycieli dołączyło czworo pedagogów.
Wszystkim życzymy owocnego roku szkolnego.
Zapraszamy do galerii zdjęć autorstwa Huberta Gościmskiego.

1 września 2022 r. odbyła się uroczysta Gala podczas której wręczono Stypendium Starosty najlepszym maturzystom oraz uczniom osiągającym sukcesy w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych. Nagrody wręczał Pan Piotr Fedorowicz - starosta oraz Pan Zygmunt Worsa - wicestarosta.

 

Najlepsi Maturzyści:

  1. Joanna Cichocka - warto dodać, że została zakwalifikowana do grupy 27 najlepszych maturzystów w Polsce w projekcie „Matura na 100%”
  2. Marcin Lasak

Uczniowie nagrodzeni za osiągnięcia w olimpiadach, konkursach i zawodach sportowych:

Serdecznie zapraszamy na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego w czwartek 1 września o godz. 10:00.

Po uroczystości zapraszamy uczniów i uczennice klas pierwszych na spotkanie z wychowawcami:

Ia - wychowawca Honorata Kierul - sala 18,
Ib - wychowawca Katarzyna Pasternak-Mamica - sala 37,
Ic - wychowawca Dorota Durlej - sala 33,
Id - wychowawca Renata Duda - sala 41,
Ie - wychowawca Marta Kurzawa - sala 36.

Do zobaczenia!

 

Z wielkim żalem informujemy, że 18 sierpnia 2022 r. zmarła pani Maria Leśniak, wieloletnia nauczycielka języka polskiego i rosyjskiego w naszej szkole.

Profesor Maria Leśniak
Nauczycielka języka polskiego i rosyjskiego w II LO w Świdnicy w latach
01.09.1961 – 31.12.1981

Pani Maria Leśniak była wychowawcą, nauczycielem języka polskiego, języka rosyjskiego wielu pokoleń uczniów II LO.
Uczniowie osiągali dobre wyniki na egzaminach wstępnych na wyższe uczelnie i olimpiadach przedmiotowych. Pracowała aktywnie w zespole samokształceniowym nauczycieli szkół średnich dzieląc się swoim doświadczeniem z innymi nauczycielami.
Zostawiła trwały ślad w historii naszej szkoły.
Cześć Jej Pamięci!

Z wielkim żalem informujemy, że 30.06.2022 r. zmarła pani Maria Grabek, wieloletni nauczyciel fizyki w naszej szkole.

Profesor Maria Grabek
(28.03.1950–30.06.2022)
Nauczyciel fizyki w II LO w Świdnicy i LO dla Dorosłych
w latach 01.09.1972 – 31.08.2011

Pani Maria Grabek była wychowawcą, nauczycielem fizyki wielu pokoleń uczniów II LO. Przygotowywała uczniów do olimpiad, konkursów fizycznych w klasach matematyczno-fizycznych. Rozwijała pasję uczniów do nauki twardego przedmiotu, jakim jest fizyka.
W 1998 roku pani Maria Grabek przeszła na emeryturę, ale nadal pracowała w II LO i w LO dla Dorosłych.
Pani Maria Grabek za swoja pracę została odznaczona Nagrodą Kuratora. Od 1986 roku pełniła funkcję prezesa Ogniska ZNP w szkole. Była przewodniczącą Okręgowej Sekcji Szkolnictwa Ogólnokształcącego.

   Cześć Jej Pamięci!