jFontSize
A- A A+

W minioną środę (22 stycznia 2020 r.) odbyło się w czytelni szkolnej interesujące spotkanie z Barbarą Elmanowską - (ur. 21.05.1981) poetką, absolwentką filologii polskiej, doktorem nauk humanistycznych. Obecnie mieszkającą w Świdnicy, a związaną ze środowiskiem literackim Wrocławia i Świdnicy, wielokrotną laureatką świdnickiego Turnieju Jednego Wiersza. Jej debiut to esej Zawsze fragment (pierwsze miejsce w konkursie Literackie Talenty 2006). Jest autorką tomików: Tę drogerię mam po drodze (2008 r.) – (nagroda w konkursie na debiut poetycki, organizowany przez wrocławski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich) – oraz Próby generalne (2014 r.). Jej wiersze były tłumaczone na język czeski i angielski. Publikowała w antologiach m.in. Ziemie uzyskane (SPP, Wrocław 2007), w dolnośląskim roczniku literackim Pomosty (SPP, Wrocław 2012).

W 2016 r. ukazał się Jej Czarny Pegaz – pierwszy powojenny przewodnik po grobach artystów pochowanych na świdnickich cmentarzach (dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego).

Poetka jest laureatką indywidualnej nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej przyznawanej przez Prezydenta Miasta Świdnicy. Prowadzi warsztaty pisarskie w MBP w Świdnicy, czego dowodem jest ostatnio wydana antologia Drugie piętro.

W październiku 2020 r. Barbara Elmanowska wydała zbiór reportaży: Świdnicki szlak kobiet (dostępny w bibliotece szkolnej) – o kobietach zasłużonych dla naszego miasta, […] które wybiły się ponad przeciętność i konsekwentnie realizowały się w wybranych przez siebie dziedzinach.

„Zbiór reportaży wyraźnie zainteresował uczniów klasy 1bg, co odbiło się wymiernie na naszym zainteresowaniu czytaniem. Dyskutowaliśmy o znaczeniu kobiet w literaturze, o naszej Noblistce. Uzmysłowiliśmy sobie, jak ogromny wpływ miały kobiety, na dzieje naszego miasta, na świadomość jego mieszkańców. Dzisiaj znaczenie kobiet w różnych dziedzinach nie jest już aż tak marginalizowane. Okazuje się, że podobne szlaki kobiet będą powstawać także w innych miastach. Poetka czytała nam swoje wiersze, opowiadała o twórczości, gorąco zachęcała do liczniejszego udziału w warsztatach literackich. Dwugodzinne spotkanie uważam za bardzo udane.”

Martyna Czerniec, kl. 1bg

„Myślę, że spotkanie z p. Barbarą Elmanowską obaliło w oczach uczniów stereotyp gburliwego, pochmurnego poety. Poza wiedzą biograficzną o poetce, znaczeniu kobiet w historii Świdnicy, zyskaliśmy wiedzę o warsztacie pisarskim poetki i chyba - każdy z nas - zaraził się… uśmiechem. Naładowaliśmy się bardzo pozytywną energią!”

Eliza Kamionowska, kl. 1bg

Clipboard01.jpgClipboard02.jpgClipboard03.jpgClipboard04.jpgClipboard05.jpg