jFontSize
A- A A+

Pragnąc uczcić 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych i oddając hołd pierwszym parlamentarzystkom Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. Do całej Polski dołączyła także stolica Dolnego Śląska specjalną rezolucją Rady Miejskiej, przyjętą jednogłośnie, o ustanowieniu roku 2018 Wrocławskim Rokiem Praw Kobiet.

„Polskie ustawodawstwo, jako jedno z pierwszych na świecie, zrównało prawa kobiet i mężczyzn. Na straży praw kobiet stoją niezawisłe sądy i polskie prawodawstwo, ale pełne ich respektowanie nie jest możliwe bez poszanowania wartości ogólnoludzkich”.

Od 5 lutego 2018 r. biblioteka II LO zachęca do obejrzenia gazetki w holu szkoły ROK 2018 ROKIEM PRAW KOBIET. Można zapoznać się tutaj z najważniejszymi aktami prawnymi dotyczącymi praw kobiet, wybranymi artykułami, prawami kobiet w mediach, adresami portali i stron internetowych na temat praw kobiet, książkami, filmami dokumentalnymi i fabularnymi oraz ciekawostkami.

Prawa kobiet – uprawnienia i wolności należące do kobiet i dziewcząt w danych społeczeństwach.

W niektórych regionach prawa kobiet są zinstytucjonalizowane i wspierane przez prawo, miejscowe zwyczaje i zachowania, podczas gdy w innych są ignorowane i łamane.

Prawa kobiet różnią się od ogólnie rozumianej kwestii praw człowieka wskazaniem uwarunkowanego historią i tradycją słabszego egzekwowania praw kobiet i dziewcząt niż praw mężczyzn i chłopców.

Kwestie najczęściej wiązane z prawami kobiet zawierają m.in. prawo do: integralności i autonomii cielesnej, do czynnego i biernego prawa wyborczego, do sprawowania funkcji publicznych, do pracy, do sprawiedliwej i równej z mężczyznami płacy, do edukacji, do służby wojskowej, do zawierania umów, do wolności w dziedzinie rodzinnej, rodzicielskiej i religijnej. /Wikipedia/

01.jpg02.jpg03.jpg