jFontSize
A- A A+
16 lutego br. odbyła się kolejna lekcja dedykowana uczniom klas pierwszych, a przeprowadzona przez uczniów klasy II B: Klaudię Tuńską i Karola Żmijewskiego. Prezentacja pod tytułem „Rośliny inwazyjne” przybliżyła pierwszakom zagadnienie zanieczyszczenia rodzimej flory przez gatunki zawleczone lub celowo wprowadzone przez człowieka.

Zagadnienie poruszone przez Klaudię i Karola jest rozszerzeniem warsztatów „Jak nie sparzyć się barszczem”, które odbywały się w naszej szkole w październiku 2017 r. Tym razem uczniowie przygotowali informacje o popularnych roślinach inwazyjnych, zagrożeniach jakie stwarzają dla środowiska i człowieka, a także o tym, jak można wykorzystać ich masowe występowanie. Prelekcja dostarczyła młodszym koleżankom i kolegom informacji z zakresu ekologii i ochrony środowiska, przedstawiła możliwości wykorzystania „niechcianych” intruzów i uwrażliwiła na niebezpieczeństwa, jakie grożą ze strony niektórych roślin.

Podobna prezentacja dotycząca form ochrony przyrody w Świdnicy i okolicach odbyła się jeszcze w grudniu ubiegłego roku, a przeprowadziły ją siostry: Eliza Moczurad (I B) i Wiktoria Moczurad (III B). Po zakończeniu spotkania uczennice rozdawały klasom materiały informacyjne z Nadleśnictwa Świdnica, propagując aktywny wypoczynek w przepięknych przyrodniczo okolicach Świdnicy.

Te nietypowe lekcje w wydaniu starszych koleżanek i kolegów wprowadziły uczniów wszystkich klas pierwszych w zagadnienia ochrony przyrody, czyli tematykę zajęć na najbliższych lekcjach.

Prezentacje odbywały się w czytelni szkolnej.

Opiekunem prelegentów i uczestników zajęć jest p. prof. Beata Misiewicz.