jFontSize
A- A A+

23 czerwca 2012 odbyła się uroczystość zakończenia kolejnej edycji Projektu Edukacyjnego Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego- „ Mój Pierwszy Uniwersytet”. Uroczystość poprowadziła Pani dr hab. Gabriela Bugla – Płoskońska – Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Edukacyjnego „MPU”. Kilka słów do młodzieży skierował Pan dr hab. Dariusz Skarżyński prof. U.Wr. – Dziekan Wydziału Nauk Biologicznych.

Projekt skierowany był do uczniów starszych klas szkół ponadgimnazjalnych z województwa dolnośląskiego, szczególnie zainteresowanych naukami biologicznymi. Do programu zakwalifikowali się tylko ci uczniowie, którzy mogli wykazać się osiągnięciami z dziedzin biologicznych. Założenia Projektu w tym roku akademickim realizowano w dwóch niezależnych grupach. Pierwsza obejmująca pięćdziesięcioro uczestników rozpoczęła pracę już w październiku, po uroczystej inauguracji w obecności Pani prof. dr hab. Anny Okulewicz- Prodziekana ds. dydaktycznych i Pani dr hab. Gabrieli Bugla – Płoskońskiej, uczniowie wysłuchali wykładu z antropologii. Następnie uczestniczyli w zajęciach z osteologii i zwiedzali Muzeum Człowieka.

Kolejne zajęcia odbywały się zgodnie z wyznaczonym terminarzem w różnych budynkach Uniwersytetu Wrocławskiego i pod opieką specjalistów z większości dziedzin biologicznych. Ta grupa zakończyła zajęcia w czerwcu wycieczką do Rudy Milickiej, podczas której uczniowie przeżyli ucztę biologiczną. Podglądali ptaki, podsłuchiwali żaby w okresie godowym, uczyli się rozpoznawać rośliny i poszerzyli swoją wiedzę ekologiczną. W tej części projektu uczestniczyli: Agnieszka Ciszak, Klaudia Kościelecka, Aleksandra Studzińska i Maciej Wernecki. Maciej Wernecki uzyskał wyróżnienie za systematyczny udział we wszystkich zajęciach.

Kolejna grupa złożona z siedmiorga naszych uczniów w składzie: Klaudia Czarnecka, Urszula Górniak, Joanna Jankiewicz, Barbara Kopacz, Paulina Marks, Tomasz Olipra i Gabriela Zalewska, rozpoczęła zajęcia w drugim semestrze. Realizowali oni, razem z pozostałą trzydziestosześcioosobową grupą, zagadnienia z ekologii i entomologii. Najbardziej aktywny był zapewne Tomasz Olipra, który w naszej szkole jest specjalistą :) od hodowli zwierząt egzotycznych, szczególnie bezkręgowców, w tej materii posiada dużą wiedzę. Ta grupa zakończyła projekt ćwiczeniami z zakresu bioindykacji zanieczyszczeń środowiska pod opieką Pani dr Katarzyny Guz – Regner.

Uczniowie mieli niebywałą okazję wysłuchać wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych, specjalizujących się w różnych dziedzinach biologicznych i uczestniczyć w zajęciach w salach ćwiczeniowych Uniwersytetu. Duża grupa naukowców zaangażowanych w realizację projektu gwarantowała wszechstronny rozwój jego uczestników. Podobnie jak w czasie inauguracji także i na zakończenie uczestnicy wysłuchali wykładu na temat „Jak powinna wyglądać praca badawcza” autorstwa dr Joanny Łubockiej

Dzięki takim inicjatywom uczniowie mogą pogłębić swoją wiedzę i jednocześnie poznać tajniki pracy laboratoryjnej i naukowej na Uniwersytecie Wrocławskim.

Ponieważ każde działanie ma swoje konsekwencje także i w tym należy upatrywać sukcesów, bo gdy chociaż kilkoro uczestników projektu pójdzie w ślady swoich wykładowców to już będzie sukces.

01.jpg
02.jpg
03.jpg