jFontSize
A- A A+

11 czerwca 2014 r. odbyło się w czytelni szkolnej spotkanie z młodzieżą z inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Anny Jenke. Towarzystwo to ma charakter kulturowo-religijny i upowszechnia idee swej Patronki - Anny Jenke (1921-1976) – polskiej harcerki, pedagog, pisarki, działaczki społecznej i Służebnicy Bożej, odznaczonej w 1972 r. Złotym Krzyżem Zasługi.

Oprócz prezentacji multimedialnej uczniowie Gimnazjum im. Anny Jenke w Jaroszowie, pod opieką nauczyciela religii dr. Tomasza Dziurli, przedstawili montaż słowno-muzyczny nawiązujący do słów Matki Teresy z Kalkuty: „Życie jest miłością - ciesz się nią!", dzieląc się ze słuchaczami wspomnieniami, wierszami, piosenkami o życiu tej wybitnej działaczki społecznej, o konspiracji w czasie wojny, tajnym nauczaniu, o jej studiach i wychowywaniu młodzieży, o wielkiej odwadze i życiu w trudnych czasach, w końcu o jej miłości do Boga.

Po programie artystycznym głos zabrała prezes świdnickiego oddziału Towarzystwa – p. Edwarda Mikuła, która nawiązała do najważniejszych wartości w życiu człowieka.

Była to niewątpliwie ciekawa lekcja refleksji nad życiem i jego sensem.

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg