jFontSize
A- A A+

Dzisiaj, w asyście Pocztu Sztandarowego II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha pożegnaliśmy długoletniego nauczyciela naszej szkoły, zasłużonego kombatanta - Tadeusza Łyżwę.

Cześć Jego Pamięci!

Łyżwa Tadeusz – nauczyciel matematyki. Urodził się w roku 1932 w kolonii Francuzy, w dawnym powiecie łuckim. Do szkoły podstawowej uczęszczał w Krzemieńcu. W 1951 r. ukończył Liceum Ogólnokształcące w Brzegu. Wyższe studia odbył w latach 1951-1954 w Wyższej Szkole Pedagogicznej we Wrocławiu na Wydziale Matematyczno-Fizycznym.

Pracę w szkolnictwie rozpoczął w r. 1954 w II Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy, gdzie był nauczycielem do roku 1961. Zatrudniony ponadto w LOdD w latach 1960-1963. W roku 1961 zaczął pracować jako nauczyciel matematyki w ZSZ CRS (obecnie Zespół Szkół Ekonomicznych) na pl. Św. Małgorzaty.

Od września 1978 r. uczył w II LO przysposobienia obronnego jako oficer rezerwy.

W latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych opiekował się Samorządem Szkolnym. Przez kilka lat prowadził kółko strzeleckie. W 1976 roku zdobył I miejsce w zawodach strzeleckich ZNP.

Był świetnym brydżystą. Dwukrotnie reprezentował ZNP w Ogólnopolskim Turnieju Brydżystów w Zgorzelcu, gdzie w pierwszych zawodach zajął I miejsce.

W lutym 1984 r. był założycielem, odnowicielem i prezesem szkolnego ZNP.

Po odejściu na emeryturę w 1984 r. działał w Sekcji Emerytów „Solidarności" Pracowników Oświaty i Wychowania Ziemi Świdnickiej.

Był działaczem Związku Oficerów Rezerwy. Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem Obronności Kraju, Złotą Odznaką ZNP, Złotą Odznaką Ligi Obrony Kraju.

01.jpg02.jpgywa-Tadeusz-1.jpg

Zmarł 12.10.2019 r.  Został pochowany na cmentarzu  przy ul. Słowiańskiej.