jFontSize
A- A A+

Jakub Pawłowski, wybitny absolwent II LO, jako uczestnik programu  „Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej” zaprezentował wyniki swoich badań na konferencji "Debiutanci nauki". Jakub, student inżynierii kwantowej, przedstawił swój projekt: „Symulacje Monte Carlo układów społecznych” prowadzony pod opieką pani profesor Katarzyny Weron z Politechniki Wrocławskiej.

Gratulujemy i cieszymy się, że kolejny absolwent II LO osiąga naukowe sukcesy na Politechnice Wrocławskiej.

„Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej” to program adresowany do najbardziej uzdolnionych uczniów, którzy w roku zdawania matury podejmą studia na Politechnice Wrocławskiej.
Do programu mogą przystąpić m.in. laureaci i finaliści olimpiad tematycznych, laureaci Międzynarodowych Mistrzostw w Grach Matematycznych i Logicznych (w kategorii L1), konkursu „Matematyka nasz wspólny język”, laureaci ogólnopolskiego konkursu „Studium Talent”, którzy zakończyli konkurs z wynikiem celującym, a także kandydaci, którzy uzyskali na egzaminie maturalnym na poziomie rozszerzonym 100 proc. z przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka, chemia, biologia lub geografia.

Zdjęcia i więcej informacji: https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/wybitnie-uzdolnieni-na-pwr-praca-z-nimi-to-przyjemnosc-12191.html?fbclid=IwAR2Il_WHwip3yWZzERbiYje3qQPqA4uDek_ziZHPPn9m3_qBYew3z3FaYDw

01.jpg02.jpgwybitnie_uzdolnienipwr_03.jpg