jFontSize
A- A A+

Wykładem doktora Jakuba Ślęzaka na temat krzywych stożkowych rozpoczęliśmy kolejny rok współpracy z Politechniką Wrocławską.
Wykłady z matematyki, fizyki i chemii odbywać się będą w II LO oraz na Politechnice Wrocławskiej. Ze strony szkoły współpracę koordynują: pani Agnieszka Grymek, pan Tomasz Pietrzak oraz pani Katarzyna Mamica-Pasternak.

Wrzesień to czas DFN, spośród bogatej oferty wrocławskich uczelni wybraliśmy tematy pogłębiające i utrwalające wiedzę zdobywaną podczas lekcji.
19 września klasa IV B pod opieką prof. Beaty Misiewicz wysłuchała dwóch niezwykle ciekawych wykładów na Wydziale Chemii Politechniki Wrocławskiej.
Dr inż. Marek Orłowski, w wykładzie „70 lat helisy DNA, czyli o zastosowaniu zmodyfikowanych cząsteczek DNA w terapiach immunologicznych”, przedstawił historię odkrycia tej nukleiny, począwszy od Johanna Friedricha Mieschera, aż do czasu ustalenia struktury drugorzędowej kwasu. Uczniowie mieli okazję zobaczyć model DNA podarowany uczelni przez członka brytyjskiej rodziny królewskiej. Na koniec poznali metody wykorzystania DNA do terapii chorób.
Kolejny wykład pod tytułem „Na tropach nieśmiertelności” wygłosiła dr Sylwia Baluta.
I tym razem jednym z wątków był DNA. Końcowe odcinki cząsteczki, czyli telomery były swego czasu obiektem badań naukowców. W tym kontekście prelegentka wspomniała o linii komórkowej HeLa wywodzącej się z komórek pobranych od Henrietty Laks.
Oba wykłady cieszyły się zainteresowaniem uczniów.

Od 3 lat II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha współpracuje z Politechniką Wrocławską w ramach projektu edukacyjnego w którym naukowcy PWr prowadzą zajęcia dla uczniów szkół średnich z Dolnego Śląska.

W styczniu dwa wykłady odbyły się w auli imienia Zenona Michalczyka w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha. Pierwszy z nich, z matematyki, poprowadził profesor Jakub Ślęzak, który opowiadał o ruchach Browna. Kilka dni później pan doktor Maciej Mulak –fizyk – opowiadał „O niespodziewanych odkryciach w fizyce, czyli o roli ciekawości i pasji w poznawaniu Przyrody”. Mówił o tak zwanych „Czarnych Łabędziach” czyli niespodziewanych odkryciach fizyków, niemożliwych do przewidzenia według obowiązujących w tych czasach teorii.
W obu wykładach uczestniczyli uczniowie klas matematyczno-fizycznych.

Dnia 13.12.2022 r. uczniowie klasy 3a i 2a odwiedzili Politechnikę Wrocławską w celu dowiedzenia się „Czy da się żyć bez pochodnych?”. Wykłady poprowadził dla nas dr Adam Marczak, wprowadzając do świata matematyki akademickiej i pokazując, że nauki ścisłe możemy zrozumieć nie tylko za pomocą monotonnej nauki, ale przede wszystkim poprzez logiczne i schematyczne myślenie. Po dwugodzinnym wykładzie udaliśmy się do działu rekrutacji, gdzie przy słodkim poczęstunku pan doktor Marczak opowiadał nam o wprowadzeniu stanu wojennego 41 lat temu oraz wpływie tego wydarzenia na niego samego, całe miasto i samą politechnikę. Ten wyjazd pokazał nam, jak wygląda nauka na uczelni wyższej oraz zachęcił nas do dalszego uczenia się, poszerzania wiedzy i umiejętności w dziedzinie matematyki.

Od kilku lat II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha współpracuje z Politechniką Wrocławską w ramach projektu edukacyjnego w którym naukowcy PWr prowadzą zajęcia dla uczniów szkół średnich z Dolnego Śląska. Organizowane są warsztaty laboratoryjne, wykłady, ćwiczenia i pokazy z takich przedmiotów jak: chemia, fizyka, matematyka.
Po raz pierwszy po pandemicznej przerwie i wykładach on-line uczniowie Banacha wzięli udział w zajęciach laboratoryjnych we Wrocławiu. Prowadzone ćwiczenia były z zakresu chemii pochodnych węglowodorów a brała w nich udział 3b (biologiczno-chemiczna) wraz z panią Katarzyną Mamicą-Pasternak.
Uczniowie pracowali w 2 grupach 15 osobowych, każda z grup samodzielnie wg otrzymanej instrukcji
Zajęcia prowadziła dr Dorota Zając, która na co dzień zajmuje się związkami heterocyklicznymi.

Absolwenci Banacha to niezwykle interesujący ludzie, często bardzo aktywni na swoich uczelniach, ambitni, osiągający sukcesy. Jednym z nich jest Damian Ziomko, absolwent klasy matematyczno-fizycznej z roku 2017. Student Politechniki Wrocławskiej, prezes studenckiego koła naukowego NABLA, nowy prezes Polskiego Stowarzyszenia Studentów Fizyki. Ma on dla Was ciekawe zaproszenie…

Jakub Pawłowski, wybitny absolwent II LO, jako uczestnik programu  „Wybitnie uzdolnieni na Politechnice Wrocławskiej” zaprezentował wyniki swoich badań na konferencji "Debiutanci nauki". Jakub, student inżynierii kwantowej, przedstawił swój projekt: „Symulacje Monte Carlo układów społecznych” prowadzony pod opieką pani profesor Katarzyny Weron z Politechniki Wrocławskiej.

Gratulujemy i cieszymy się, że kolejny absolwent II LO osiąga naukowe sukcesy na Politechnice Wrocławskiej.

9 kwietnia 2021 r. odbył się wykład z matematyki  dla uczniów klas matematycznych II LO, który prowadził dr Adam Marczak z Wydziału Matematyki Politechniki Wrocławskiej.

Tym razem dowiedzieliśmy się, że oprócz liczb rzeczywistych, istnieją liczby zespolone, a termin „urojony’” nie dotyczy tylko psychologii, ale ma również zastosowanie w matematyce. Pan dr Adam Marczak w sposób zrozumiały i ciekawy przedstawiał trudne nowe zagadnienia matematyczne, tłumaczył, że bardzo często to, co wydaje się bardzo skomplikowane po zastanowieniu i dogłębnym poznaniu, staje się proste, a wiara we własne umiejętności oraz pracowitość są bardzo ważnymi cechami. Zapoznawał też młodzież z ciekawą historią matematyki.

II LO im. Stefana Banacha zainaugurowało swoją współpracę z Politechniką Wrocławską w 2021 roku zorganizowanym przez uczelnię wykładem pt. „Intuicyjne wprowadzenie do teorii liczb”.

Oczywiście wykład odbył się online, a prowadzący go mgr Marek Kryspin przyciągnął uwagę 130 uczniów liceum.

Wykładem doktora Macieja Mulaka  z Politechniki Wrocławskiej zainaugurowaliśmy w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha w Świdnicy współpracę między szkołą i uczelnią. Od 2020 roku została ona sformalizowana i II LO znalazło się wśród 18 szkół na Dolnym Śląsku biorących udział w projekcie współpracy Politechniki Wrocławskiej ze szkołami średnimi.
W ramach współpracy młodzież II LO będzie uczestniczyć w wykładach i zajęciach z matematyki, fizyki, chemii. W tym semestrze  zajęcia będą odbywać się w formie zdalnych spotkań wykładowców z młodzieżą.
"W poszukiwaniu Ziemi 2.0" - to tytuł wykładu, w którym wzięło udział 100 uczniów II LO realizujących program rozszerzony z fizyki. Z dużym zainteresowaniem wysłuchali najnowszych informacji o egzoplanetach i poszukiwaniu życia w kosmosie. I wspólnie zastanowili się czy jest możliwe znalezienie drugiej Ziemi.