jFontSize
A- A A+

Każdy człowiek wrażliwy na piękno przyrody może być twórcą użytku ekologicznego.
Uczniowie naszej szkoły biorą udział w projekcie
„Taka Nasza Natura – nasze użytki ekologiczne”
realizowanym przez Polski Klub Ekologiczny Okręg Dolnośląski.

Celem projektu jest edukacja ekologiczna młodzieży i jej czynny udział w ochronie przyrody o szczególnych walorach w najbliższym otoczeniu.
Szkołę reprezentuje dziesięcioosobowa grupa w składzie :

  • Wojciech Bogusławski
  • Klaudia Czarnecka
  • Marcin Dąbrowski
  • Urszula Górniak
  • Barbara Kopacz
  • Sandra Kwiatkowska
  • Aleksandra Studzińska
  • Maciej Wernecki
  • Magdalena Zając
  • Konrad Żemojcin

27 kwietnia br. nasza klasa uczestniczyła w zajęciach na Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Doktor Zdzisław Wróblewski w krótkim wykładzie zapoznał nas z podstawami enzymologii oraz przedstawił trzy doświadczenia, które później sami wykonywaliśmy.
Pod opieką pracowników Instytutu Biotechnologii zbadaliśmy stężenie α-amylazy ślinowej w naszym organizmie, udowodniliśmy obecność katalazy w warzywach i sprawdziliśmy jaki wpływ na szybkość reakcji ma stężenie enzymu. Każdy z uczniów miał okazję sam przeprowadzić doświadczenie oraz zapoznać się z działaniem nowoczesnych urządzeń laboratoryjnych.