jFontSize
A- A A+

30 maja odbyły się zajęcia w Zakładzie Mikrobiologii Instytutu Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego dla uczniów klasy biologiczno- chemicznej z zajęciami laboratoryjnymi.

Tym razem tematyka zajęć obejmowała zagadnienia z mikologii - jest to dział biologii poświęcony grzybom. Najpierw uczniowie wysłuchali wykładu pt . „Negatywne i pozytywne aspekty związane z obecnością grzybów w środowisku człowieka”. Prelegent Pan mgr Mariusz Dyląg, który jest doktorantem w Zakładzie Genetyki Instytutu Genetyki i Mikrobiologii zaprezentował bardzo ciekawy i wielowątkowy wykład. Bazując na wiedzy zdobytej przez uczniów w szkole rozwinął zagadnienia obce większości ludzi a będące tematem wnikliwych badań. Prezentacja zawierała szereg praktycznych uwag, okraszona licznymi zdjęciami i naukowym komentarzem i przy okazji była wspaniałym uzupełnieniem posiadanej przez uczniów wiedzy.

Uniwersytet Wrocławski Wydział Biotechnologii zaprasza na serie wykładów.
Chętnych prosimy o zgłoszenie do p. Beaty Misiewicz.

Kolejny już raz grupa uczniów z klas biologiczno – chemicznych uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych. Tym razem młodzież naszej szkoły po krótkim wykładzie z enzymologii badała aktywność katalazy w różnych warunkach pH i temperatury oraz wykrywała obecność amylazy ślinowej. Kolejne ćwiczenie polegało na wykazaniu wpływu stężenia kwaśnej fosfatazy na szybkość reakcji przy wykorzystaniu fotospektrometru. Prowadzący zajęcia dr Zdzisław Wróblewski i mgr Grzegorz Dec zaangażowali wszystkich uczniów, każdy miał odpowiednią czynność do wykonania. Dla większości uczestników zajęć nie był to pierwszy kontakt z laboratorium mimo to emocje podczas wykonywania doświadczeń były ogromne.

Jaki zawód wybrać? Takie pytanie zadaje sobie każdy perspektywicznie myślący licealista. Odpowiedź jest trudna dla nie znających rynku pracy uczniów, dlatego często wpadają w pułapki stereotypów z ubiegłych lat. W ławkach szkolnych przygotowują się do egzaminu maturalnego czasami bez przekonania co do słuszności wyboru. Drugie Liceum Ogólnokształcące przygotowało dla uczniów klas o profilu biologiczno-chemicznym propozycję, która może pomóc w sprecyzowaniu zainteresowań i określeniu umiejętności naszych podopiecznych, zajęcia na Wydziałach Nauk Biologicznych i Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Podczas tych zajęć uczniowie nie tylko zgłębiają wiedzę biologiczną ale zapoznają się także z realiami pracy w laboratoriach. Kolejną formą uaktywniania skierowaną do uczniów klas drugich i trzecich jest Projekt Edukacyjny „Mój Pierwszy Uniwersytet” zorganizowany przez Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, projekt obejmuje jedenaście osób - są to uczniowie klasy II C.

„ Nauczać – znaczy pokazywać możliwości, uczyć się – znaczy dawać sobie szansę”

23 lutego odbyły się kolejne zajęcia w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego dla uczniów klasy biologiczno – chemicznej z ćwiczeniami laboratoryjnymi. Spotkanie rozpoczął wykład z zakresu parazytologii lekarskiej w Sali imienia Profesora Rudolfa S. Weigla. Prowadząca - Pani dr Agnieszka Perec – Matysiak wprowadziła uczniów w problematykę parazytoz – najczęściej występujących chorób, których przyczyną są protisty pasożytnicze.

Wykładem i ćwiczeniami z zakresu podstaw mikrobiologii rozpoczął się roczny cykl zajęć dla klasy o profilu biologiczno- chemicznej z zajęciami laboratoryjnymi.

Nasza szkoła aktywnie współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim, kontynuujemy zajęcia wynikające z umów zawartych z Wydziałami : Biotechnologii i Nauk Biologicznych. Dodatkową formą współpracy jest udział naszych reprezentantów w projekcie „ Mój Pierwszy Uniwersytet” skierowanym do uczniów wykazujących zainteresowania biologią i chemią. Czwórka biologicznych entuzjastów pomyślnie przeszła eliminacje i 19. 11. 2011 r. odebrała indeksy studenckie z rąk Pani profesor Anny Okulewicz - Dziekana Wydziału Nauk Biologicznych. Nad realizacją projektu czuwa Pani dr hab. Gabriela Bugla – Płoskońska.

W zeszłym roku szkolnym nasza szkoła nawiązała współpracę z Wydziałem Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego, celem podpisanej umowy jest poszerzenie bazy edukacyjnej szkoły i zwiększenie szans edukacyjnych naszych uczniów. Powstała klasa biologiczno – chemiczna z ćwiczeniami laboratoryjnymi, która po ugruntowaniu podstawowej wiedzy rozpocznie niebawem zajęcia w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii U.Wr. Tematyka zajęć jest skorelowana z realizacją podstawy programowej w klasie biologiczno – chemicznej.

W październiku odbyło się podsumowanie projektu „Taka Nasza Natura – nasze użytki ekologiczne”. Projekt rozpoczął się w marcu i obejmował warsztaty, zajęcia terenowe oraz wykłady prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego i członków Okręgu Dolnośląskiego Polskiego Klubu Ekologicznego. Swoim doświadczeniem podzielili się z nami – dr Zygmunt Dajdok, dr Andrzej Wuczyński, mgr Michał Śliwiński (koordynator projektu) i mgr Bartosz Smyk.

W słoneczny sobotni poranek 21 maja br. grupa pierwszoklasistów wyruszyła na zajęcia ćwiczeniowe w Instytucie Genetyki i Mikrobiologii Uniwersytetu Wrocławskiego.
Mimo wczesnej pory (6.40) i dnia wolnego aż 21 osób było zainteresowanych wyjazdem.