jFontSize
A- A A+

Ćwiczenia laboratoryjne w Instytucie Biologii Eksperymentalnej Uniwersytetu Wrocławskiego rozpoczęły serię zajęć laboratoryjnych wpisanych w plan klasy I B. Uczniowie przeprowadzili reakcję łańcuchową polimerazy (PCR) fragmentu genu drożdży Saccharomyces cerevisiae.

Część ćwiczeniową poprzedził wykład dr hab. Ewy Maciaszczyk–Dziubińskiej, która przedstawiła m. in. historię odkrycia techniki PCR. W trakcie wykładu prowadząca zadawała uczniom wiele pytań z zakresu genetyki molekularnej, klasa I B bardzo dobrze poradziła sobie z częścią teoretyczną zajęć. W części praktycznej uczniowie zapoznali się instrukcją obsługi termocyklera, pipet kalibrowanych i aparatu do elektroforezy. Każda grupa ćwiczeniowa sporządziła mieszaninę reakcyjną zgodnie z procedurą, następnie amplifikowano fragment DNA w termocyklerze a uzyskane próbki naniesiono do kieszonek w aparacie do elektroforezy. Udział w ćwiczeniach wymagał skupienia uwagi i dużej precyzji w działaniu.

Każdy uczestnik ćwiczeń wykonywał powierzone mu czynności a od jego dokładności zależał wynik całej grupy. Ćwiczenia cieszyły się dużym zainteresowaniem uczniów, którzy z wielkim zaangażowaniem, współpracując, realizowali kolejne etapy procedury. W czasie takich zajęć uczniowie utrwalają i poszerzają posiadaną wiedzę, nabywają doświadczenia pracy laboratoryjnej. Mają także możliwość zapoznania się z uczelnią i jej ofertą edukacyjną a wszystko odbywa się w przyjaznej atmosferze.   

01.JPG02.JPG03.JPG04.JPG05.JPG06.JPG07.JPG08.JPG09.JPG10.JPG11.JPG12.JPG13.JPG14.JPG