jFontSize
A- A A+

Uczeń klasy II c – Maciej Koliński został przyjęty do grona uczestników programu pomocy wybitnie zdolnym uczniom. Stypendium jest wypłacane przez Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci.

Gratulujemy

Agata Stańczak, uczennica klasy III b, 29 listopada odebrała z rąk Pani Beaty Pawłowicz -Dolnosląskiego Kuratora Oświaty- stypendium Prezesa Rady Ministrów za osiągnięcia naukowe w roku szkolny 2010/2011. Agata uzyskała najwyższe oceny ze wszystkich przedmiotów w klasie drugiej.
Gratulujemy

Kapituła Dolnośląskiej Rady Wspierania Uzdolnień, w ramach organizowanego od 2001 roku przez Fundację Edukacji Międzynarodowej Programu Stypendialnego „zDolny Śląsk”, przyznała Piotrowi Studnickiemu, uczniowi klasy pierwszej stypendium na rok szkolny 2011/2012 za wybitne osiągnięcia.
21 listopada 2011 roku w Filharmonii Sudeckiej we Wrocławiu odbyło się uroczyste wręczenie aktów stypendialnych.
To już po raz czwarty Piotr otrzymał takie stypendium oraz zaszczytny tytuł zDolnego Ślązaka.

W roku szkolnym 2010/2011 uczniowie II LO wzięli udział w następujących olimpiadach przedmiotowych:

  • LVII Olimpiada Chemiczna (I etap okręg. - Aleksandra Lemańska, Mateusz Krzykowski, Dorota Janik, Maciej Koliński; II etap okręg. - Aleksandra Lemańska, Mateusz Krzykowski);
  • XL Olimpiada Biologiczna (I etap okręg. – Aneta Marczak, Iga Rok, Marta Skwarcan, Marek Wasyliszyn, Marlena Wołoszyn, Katarzyna Dąbek, Damian Gajecki, Alicja Jazieniecka, Piotr Podwórny, Marta Socha, Aleksandra Lemańska, Dorota Rutkowska, Karolina Olszewska, Beata Lubieniecka; II etap okręg. – Aneta Marczak, Iga Rok, Marta Skwarcan, Marek Wasyliszyn, Marlena Wołoszyn);
  • Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (etap okręg. - Agata Iżykowska, Olga Filus);
  • XXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (etap woj. – Iga Rok, Maciej Wernecki, Klaudia Kupczyńska);
  • XXXV Olimpiada Artystyczna (etap okręg. - Adrian Porębski);
  • VI Olimpiada Przedsiębiorczości (etap okręg. – Miłosz Sozański);
  • XXI Olimpiada Teologii Katolickiej (etap okręg. – VI m. - Joanna Kowalska, VIII m. – Sylwia Prygoń, XI m. – Dorota Pielech);
  • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (etap okręg. – Krzysztof Wilk, Robert Matyga);
  • XXXVII Olimpiada Historyczna (etap okręg. – Robert Matyga, Maciej Krogel, Dawid Tymiński, Jakub Wiśniewski);
  • IX Misyjna Olimpiada Znajomości Afryki (etap okręg. – Aleksandra Nowak, Wojciech Olejniczak).

W dniu 31.01.2011 r. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu odbyła się uroczysta Gala wręczania listów gratulacyjnych 23 najlepszym stypendystom oraz ich nauczycielom - opiekunom w roku szkolnym 2010/2011 „Dolnośląskiego Programu Stypendialnego – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych”, realizowanego przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Natalia Jóźwiak za osiągnięcia w nauce w roku szkolnym 2009/2010 otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Uroczyste wręczenie odbyło się w Jeleniej Górze z udziałem Dolnośląskiego Kuratora Oświaty.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.