jFontSize
A- A A+

Dyrekcja II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy informuje, że w ramach „Dolnośląskiego Programu Stypendialnego – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa i budżetu Województwa Dolnośląskiego stypendia na rok 2012/2013 otrzymali następujący uczniowie naszej szkoły:

  • Aleksandra Stojak kl. I a
  • Alicja Łechtańska kl. II c
  • Tomasz Stuła kl. II d
  • Mateusz Bortkiewicz kl. I a
Stypendia przyznano na okres od września 2012 r. do sierpnia 2013 r.

Gratulujemy