jFontSize
A- A A+

W dniu 31.01.2011 r. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu odbyła się uroczysta Gala wręczania listów gratulacyjnych 23 najlepszym stypendystom oraz ich nauczycielom - opiekunom w roku szkolnym 2010/2011 „Dolnośląskiego Programu Stypendialnego – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych”, realizowanego przez Wydział Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałania 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W roku szkolnym 2010/2011 przyznano stypendia 331 uczniom z dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Listy gratulacyjne otrzymało 23 najlepszych stypendystów, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów. W uroczystości wzięła udział uczennica klasy Ia II Liceum Ogólnokształcącego – Joanna Kowalska (opiekun Pani Agnieszka Grymek) . Joanna odebrała stypendium z rąk Pani Beaty Pawłowicz – Dolnośląskiego Kuratora Oświaty oraz Marszałka województwa dolnośląskiego. W uroczystościach wziął udział Pan Zygmunt Worsa – Starosta Powiatu Świdnickiego.

Uczniowie II LO już trzeci rok uczestniczą w programie stypendialnym. W tym roku 11 uczniów naszej szkoły otrzymało stypendia.

Lista uczniów, którym przyznano stypendium w ramach „Dolnośląskiego Programu Stypendialnego – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych”:

 • Bieniarz Adriana
 • Dopart Paulina
 • Kończak Patryk
 • Kowalska Joanna
 • Lemańska Aleksandra
 • Mikulska Karolina
 • Paszko Karolina
 • Piątek Sylwester
 • Rowicka Joanna
 • Sip Joanna
 • Wernecki Maciej

02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg