jFontSize
A- A A+

5 czerwca 2013 roku odbył się w MDK „Śródmieście” we Wrocławiu wernisaż pt „Niech żyje linia”.
Na uroczystość otwarcia wystawy pokonkursowej XII Wojewódzkiego Biennale Grafiki i Rysunku &Miniatury 8x8 pojechało czterech uczniów II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy: Agnieszka Piotrowska, Aleksandra Oleszek, Rafał Golczyk, Alicja Okwieka.

11 i 12 lutego 2013 roku we Wrocławiu odbyły się eliminacje okręgowe XXXVII Olimpiady Artystycznej – sekcja plastyki. II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy reprezentowały cztery uczennice: MAGDA MISIEWICZ, MARTA ŻABA, EWELINA RYNKIEWICZ, AGNIESZKA PIOTROWSKA.

6 i 7 lutego 2012 roku we Wrocławiu odbyły się eliminacje okręgowe XXXVI Olimpiady Artystycznej. II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy reprezentowało troje uczniów: MAGDA MISIEWICZ, MACIEJ WERNECKI, ADRIAN PORĘBSKI.
W pierwszym dniu eliminacji uczestnicy olimpiady napisali pracę pisemną na jeden z pięciu tematów zaproponowanych przez Komitet Główny Olimpiady Artystycznej w Warszawie. Uczniowie naszej szkoły wybrali drugi temat: „Wybierz kilka ( nie więcej niż 10 ) obrazów z różnych epok, które uważasz za kamienie milowe europejskiego malarstwa. Omów każde z wybranych dzieł i uzasadnij jego wyjątkową rolę w dziejach sztuki.”
W drugim dniu eliminacji odbyła się część ustna olimpiady. Uczniowie prezentowali temat własny i omawiali dwa zestawy przeźroczy.
Najlepszy wynik uzyskała Magda Misiewicz zdobywając XI miejsce w eliminacjach okręgowych XXXVI Olimpiady Artystycznej.

W kwietniu 2011 swój finał miały dwa ogólnopolskie konkursy literackie, w których sukcesy odniósł Maciej Wernecki, uczeń klasy I C. Pod opieką pani Joanny Waksmundzkiej i pani Renaty Dudy napisał dwie prace.

Jako pierwsza rozstrzygnięta została VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Obraz a słowo” Jego tematem był opis obrazu Jacka Malczewskiego „Po żniwie”. Iwona Mohl, przewodnicząca jury oraz historyk sztuki, oceniła analizę Maćka najwyżej ze wszystkich nadesłanych, tym samym przyznając mu wyróżnienie. Finał odbył się w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.

Sukcesem Patrycji Koperskiej zakończyła się XXXIV Olimpiada Artystyczna. Uczennica II LO uzyskała tytuł finalistki w sekcji plastyki, czym zapewniła sobie najwyższy wynik egzaminu maturalnego z wiedzy o kulturze. W olimpiadzie artystycznej brały również udział Agata Olkiewicz oraz Agata Szarek które dotarły do II etapu wojewódzkiego. Jest to już kolejny rok w którym w tej olimpiadzie uczniowie II LO osiągają sukcesy. Opiekunem olimpijczyków jest Pani Joanna Waksmundzka.