jFontSize
A- A A+

1 kwietnia w Krakowie, w Instytucie Zoologii UJ odbyła się Polska edycja Międzynarodowego Konkursu Neurobiologicznego. Z całego kraju zjechali się młodzi entuzjaści wiedzy neurobiologicznej wraz z opiekunami. Jedną z młodszych finalistek konkursu była Zofia Tomala – uczennica klasy I B z II LO.

Po rejestracji zawodników odbył się test składający się z 60 pytań, czas przewidziany na rozwiązanie to 60 minut. Po części pisemnej wszyscy zebrali się w sali wykładowej by wysłuchać wykładów dotyczących najnowszych badań z zakresu neurobiologii.

Spośród 126 uczestników komisja konkursowa wyłoniła 10 osób, które przeszły do części ustnej i rywalizowały o tytuł laureata konkursu. Od zawodników wymagana jest znajomość fachowej literatury i sprawne posługiwanie się językiem angielskim w zakresie przedmiotu. Duże emocje towarzyszyły zawodnikom z drugiego etapu, jeden z dziesięciu będzie reprezentować Polskę w konkursie w Waszyngtonie.

01.jpg02.jpg