jFontSize
A- A A+

Miło nam poinformować, że do etapu okręgowego XXXVI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej zakwalifikowały się trzy uczennice z klas biologiczno–chemicznych II LO im. S. Banacha w Świdnicy:

Anastazja Lato i Sandra Sowa z klasy II Bg oraz Wiktoria Woźniak z klasy II B po szkole podstawowej. Ich zadaniem było wykonać pracę badawczą na jeden z poniższych tematów:

 1. Przedstaw z miejsca Twego zamieszkania przykłady podjętych działań zmierzających do zachowania zasobów przyrody dla przyszłych pokoleń.
  W przypadku, gdy Twoim zdaniem takich nie ma, podaj własny plan takich przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem.
 2. Zapylenie powietrza w Polsce wiąże się ściśle ze spalaniem węgla kamiennego. Wskaż z miejsca Twego zamieszkania działania zmierzające do istotnej poprawy tego stanu.
  W przypadku, gdy Twoim zdaniem takich nie ma, przedstaw własny plan takich przedsięwzięć wraz z uzasadnieniem.

Każda z uczennic wykonała pracę w miejscu zamieszkania, przedstawiła zaobserwowany problem, sposoby jego rozwiązania i przekazała efekt w wyznaczonym terminie do oceny Komisji Okręgowej.

10 października odbył się etap szkolny 50. Olimpiady Biologicznej, jak co roku uczestniczyli w nim nasi uczniowie.

Wyniki oraz komunikat  KGOB  w sprawie  procedury przeprowadzenia dalszych jej etapów podczas pandemii COVID-19 pojawiły się na stronie OB już 31 października 2020 r., do przygotowania pracy zgodnie z wytycznymi zakwalifikowała się Natalia Richtscheid z klasy IIb. 

Julian Baumgartner z klasy drugiej biologiczno-chemicznej w II Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Banacha uzyskał tytuł finalisty XXXV Olimpiady Wiedzy Ekologicznej.

„Oceń i wskaż, która dziedzina ochrony środowiska w miejscu Twego zamieszkania, wymaga pilnych działań oraz podaj praktyczny plan naprawczy, zmierzający do korzystnych zmian.”

Takie zadanie postawiono przed uczestnikami etapu okręgowego. Wzięło w nim udział troje uczniów II LO:  Klaudia Malina z klasy Ic , Anastazja Lato z Ibg i Julian Baumgartner.

Podczas zawodów szkolnych Olimpiady Wiedzy Ekologicznej wyłoniono reprezentację naszej szkoły. W zawodach II stopnia etapu okręgowego XXXIV OWE wezmą udział Aleksandra Nowakowska i Blanka Skałba z kl. II b oraz Julian Baumgartner z kl. I b.

Serdecznie gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów.

Mateusz Wojewodzic uczeń klasy II B został zakwalifikowany do zawodów II stopnia 48. Olimpiady Biologicznej. Praca badawcza Mateusza poświęcona Asplenium ruta – muraria L. uzyskała pozytywną ocenę formalną wystawioną przez właściwy Komitet Okręgowy Olimpiady Biologicznej. Etap okręgowy OB odbędzie się 19 stycznia.

Gratulacje!!! Powodzenia w czasie testu z wiedzy biologicznej.

22 kwietnia odbył się etap wojewódzki XXXII Olimpiady Wiedzy Ekologicznej w Zespole Szkół nr 22 we Wrocławiu.

Naszą szkołę reprezentowała trzyosobowa drużyna w składzie: Jagoda Kalińska z III B, Wiktoria Moczurad z II B oraz Paweł Tymiński z II C.

1 kwietnia w Krakowie, w Instytucie Zoologii UJ odbyła się Polska edycja Międzynarodowego Konkursu Neurobiologicznego. Z całego kraju zjechali się młodzi entuzjaści wiedzy neurobiologicznej wraz z opiekunami. Jedną z młodszych finalistek konkursu była Zofia Tomala – uczennica klasy I B z II LO.

1 grudnia przypada Światowy Dzień Walki z AIDS. Aby podkreślić wagę problemu oraz szerzyć działalność edukacyjno-profilaktyczną Rejonowy Oddział PCK w Świdnicy wraz z Wydziałem Zdrowia Starostwa Powiatowego w Świdnicy co roku organizuje powiatowy etap konkursu dot. przeciwdziałania AIDS pod hasłem "Dbam o zdrowie".

16 kwietnia odbył się etap wojewódzki XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej we Wrocławiu.
Naszą szkołę reprezentowały uczennice z klas biologiczno – chemicznych:

 • Wiktoria Moczurad – IB
 • Jagoda Kalińska - IIB
 • Maja Wróblewska - IIB

Z przyjemnością informujemy,iż do etapu wojewódzkiego XXXI Olimpiady Wiedzy Ekologicznej zakwalifikowały się następujące osoby:

 1. Kalińska Jagoda
 2. Moczurad Wiktoria
 3. Wróblewska Maja

Opiekunem uczniów jest pani prof.Beata Misiewicz.Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.