jFontSize
A- A A+

Angelika Chanas najlepsza w Polsce w turnieju psychologicznym. Ma już indeks na UJ!!! Mimo nadzwyczajnej sytuacji po raz dwunasty odbył się Ogólnopolski Turniej Psychologiczny. Udział w nim stał się już tradycją uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. S. Banacha w Świdnicy. W tym roku wśród zwycięzców Turnieju znalazła się nasza maturzystka Angelika Chanas, która zaprezentowała bardzo szeroką wiedzę oraz dociekliwość i zainteresowanie problematyką psychologiczną. Ponadto wykazała się umiejętnością wyciągania samodzielnych wniosków, wyrażania myśli w sposób dojrzały, spójny i zwięzły. W Turnieju uczestniczyli uczniowie z 434 szkół ponadpodstawowych z całej Polski. 

 

Uczestnicy od października studiowali lektury turniejowe: wybrane artykuły publikowane na łamach „Charakterów”, książkę „Złość. Jak nie zmienić jej we wściekłość” oraz zalecane artykuły odwołujące się do zagadnień zawartych w podstawie programowej. W wyniku dwuetapowych eliminacji on-line do ścisłego finału zakwalifikowało się 10 osób. Sprawdzian ich wiedzy miał również formułę on-line, a ich prace zostały ocenione przez jury w składzie: dr hab. Magdalena Śmieja (Uniwersytet Jagielloński), dr Dorota Krzemionka („Charaktery”) i Agnieszka Chrzanowska („Charaktery”). Wszyscy uczestnicy finału zaprezentowali bardzo szeroką wiedzę oraz dociekliwość i zainteresowanie problematyką psychologiczną. Pytania, na które odpowiadali, wymagały nie tylko znajomości zagadnień zawartych w zalecanych lekturach, ale także umiejętności samodzielnego wyszukiwania danych, docierania do raportów z badań i innych rzetelnych źródeł informacji. Poziom tegorocznej rywalizacji był wysoki, co oznacza, że jury stanęło przed niełatwym zadaniem. Wnikliwa ocena prac pozwoliła jednak wyłonić trójkę zwycięzców, którzy wykazali się bogatą wiedzą, umiejętnością wyciągania samodzielnych wniosków oraz prezentowania myśli w sposób dojrzały, spójny i zwięzły.
  Warto nadmienić, że do finału, w którym znalazło się 100. najlepszych, zakwalifikowali się także Joanna Cichocka i Patryk Grządkowsk i- także z Banacha.

Opiekunka uczniów- pani Renata Duda bardzo wspierała swoich podopiecznych i wierzyła w ich sukces. Teraz jest z nich dumna.