jFontSize
A- A A+

Absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminu maturalnego w roku 2011. Systematyczna praca w szkole przez 3 lata pozwoliła uczniom na uzyskanie wysokiego wyniku egzaminu. W 2011 roku do matury przystąpiło 174 absolwentów II LO.

Fakty:

  • 99,4% uczniów zdało egzamin maturalny (1 uczeń zdaje egzamin poprawkowy w sierpniu – jeżeli zda, zdawalność osiągnie 100%).
  • Średnie wyniki egzaminów maturalnych przewyższają znacznie średnie powiatowe i wojewódzkie.
  • 22 absolwentów uzyskało średni wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych powyżej 90%.
  • 45 zdających na poziomie podstawowym z egzaminów w części pisemnej uzyskało wynik 100% (najwięcej z języka angielskiego i matematyki).
  • 21 zdających na poziomie rozszerzonym w części pisemnej, uzyskało co najmniej 90%.
  • 60 zdających uzyskało wynik 100% w części ustnej egzaminu maturalnego.


Na podstawie wyników CKE
opracował Jacek Iwancz