jFontSize
A- A A+

Zakończył się egzamin maturalny. Wyniki części pisemnej poznamy 27 czerwca, natomiast już dzisiaj możemy poinformować, że 100% maturzystów II LO zdało część ustną. Do egzaminu przystąpiło 149 absolwentów II LO. 44 otrzymało maksymalny wynik (100%) w tym z języka polskiego 24, języka angielskiego 19 i 1 osoba z języka niemieckiego. Siedmioro absolwentów uzyskało 100% na dwóch egzaminach.

Gratulujemy

W zakończonym Dolnośląskim Konkursie Przedmaturalnym uczniowie II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy uzyskali w finale bardzo wysoki lokaty:

  1. Anna Lasak (klasa II a) zajęła I miejsce w grupie uczniów klas drugich z chemii na poziomie rozszerzonym oraz II miejsce z biologii na poziomie podstawowym.
  2. Magdalena Ślusarczyk (klasa II b) zajęła III miejsce w grupie uczniów klas drugich z biologii na poziomie rozszerzonym.
Tytuł finalisty uzyskał również Mateusz Uss z fizyki.

Już po raz drugi uczniowie II LO w Świdnicy zostali finalistami Dolnośląskiego Konkursu Przedmaturalnego organizowanego przez Centrum Kształcenia Ustawicznego Scientia Institute we Wrocławiu. Celem Konkursu jest zainteresowanie uczniów naukami ścisłymi i przyrodniczymi. W tym roku w ramach konkursu można było odpowiadać na pytania z matematyki, biologii, chemii i fizyki. Wszystkie etapy konkursu realizowane są na Platformie Edukacyjnej, a zatem wymagają od ucznia nie tylko wiedzy z poszczególnych przedmiotów, ale przede wszystkim samodyscypliny.

W II Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy zakończyły się już egzaminy maturalne. Znamy już wyniki egzaminów ustnych. Z radością informuję, że 100% maturzystów zdało egzaminy w części ustnej, z języka polskiego i języka obcego. Z niecierpliwością czekamy na wyniki egzaminów pisemnych, które zostaną podane 29 czerwca.
Do matury przystąpiło 138 absolwentów II LO. 27 absolwentów uzyskało na egzaminie maturalnym wynik maksymalny - 100%. Pięcioro absolwentów dwukrotnie cieszyło się z maksymalnej punktacji. W sumie było 14 maksymalnych wyników z języka angielskiego i 18 z języka polskiego.

Gratulujemy

Sudeckie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych z okazji swego 10-lecia postanowiło ufundować 3 stypendia dla uzdolnionej młodzieży z powiatu świdnickiego. Jednym z kryteriów przyznania stypendium było uzyskanie przynajmniej 80% na maturze rozszerzonej z matematyki. Miło nam poinformować, że jednym ze stypendystów został absolwent klasy IIIA IILO - Michał Dratwa, który na maturze rozszerzonej z matematyki uzyskał 94%. O możliwości uzyskania stypendium Michał dowiedział się z ,,Wiadomości Świdnickich”. Wręczenie stypendiów odbyło się na uroczystej gali z okazji 10-lecia stowarzyszenia w dniu 30 listopada 2011.

Dawid Tymiński, absolwent naszego liceum i świeżo upieczony student prawa Uniwersytetu Wrocławskiego znalazł się w gronie trzech kandydatów, którzy uzyskali najwyższe wyniki rekrutacyjne. Wyniki te liczone były na podstawie rezultatów egzaminu maturalnego. Podczas uroczystej immatrykulacji, która miała miejsce 30.09.2011 r. w Auli Leopoldina Uniwersytetu Wrocławskiego, Dawid odebrał nagrodę w postaci kodeksów ufundowanych przez Lewis Nexis. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Tekst: Wicedyrektor Zofia Skowrońska – Wiśniewska

Absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego osiągnęli bardzo wysokie wyniki egzaminu maturalnego w roku 2011. Systematyczna praca w szkole przez 3 lata pozwoliła uczniom na uzyskanie wysokiego wyniku egzaminu. W 2011 roku do matury przystąpiło 174 absolwentów II LO.

Fakty:

  • 99,4% uczniów zdało egzamin maturalny (1 uczeń zdaje egzamin poprawkowy w sierpniu – jeżeli zda, zdawalność osiągnie 100%).
  • Średnie wyniki egzaminów maturalnych przewyższają znacznie średnie powiatowe i wojewódzkie.
  • 22 absolwentów uzyskało średni wynik egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych powyżej 90%.
  • 45 zdających na poziomie podstawowym z egzaminów w części pisemnej uzyskało wynik 100% (najwięcej z języka angielskiego i matematyki).
  • 21 zdających na poziomie rozszerzonym w części pisemnej, uzyskało co najmniej 90%.
  • 60 zdających uzyskało wynik 100% w części ustnej egzaminu maturalnego.


Na podstawie wyników CKE
opracował Jacek Iwancz

W konkursie na Najlepszego Maturzystę Dolnego Śląska organizowanym przez „Gazetę Wrocławską” tegoroczny absolwent II LO – Mateusz Legut - znalazł się w dziesiątce najlepszych.

Mateusz jest jedynym przedstawicielem naszego miasta wśród najlepszych maturzystów.

WYNIKI MATURY PRÓBNEJ Z MATEMATYKI

ORGANIZOWANEJ PRZEZ CKE W LISTOPADZIE 2009

Egzamin maturalny w II Liceum Ogólnokształcącym w Świdnicy zdawało 183 uczniów klas trzecich. Zdało  99 % .

Absolwenci II Liceum Ogólnokształcącego osiągnęli najwyższe wyniki egzaminu maturalnego w roku 2009. Systematyczna praca w szkole przez 3 lata pozwoliła uczniom na uzyskanie wysokiego wyniku egzaminu.

Czytaj więcej