jFontSize
A- A A+

„Niezwykłym i nie leda piórem opatrzony…” - pisał Jan Kochanowski w „Pieśni XXIV”. Tak też może powiedzieć o sobie uczeń kl. II b (po szkole podstawowej) Jakub Zakrawacz, który otrzymał wyróżnienie w XXII Powiatowym Konkursie Literackim „Lir rodzaj różny…”. Teksty Jakuba doceniono w kategorii „Na Granicy Słowa, Dźwięku i Rytmu”. Jan Kochanowski w przywołanej pieśni zwracał się do swego protektora Piotra Myszkowskiego i zapewniał, że „nie wszystek umrze”. Jakub też miał swego „mecenasa” – panią Renatę Dudę, która wsparła go materialnie (dobrą oceną) i duchowo. Brawo!
Teraz czekamy na tomik z nagrodzonymi utworami.