jFontSize
A- A A+

Natalia Richtscheid z klasy 3B osiągnęła w I semestrze bieżącego roku szkolnego najwyższy średni wynik ze wszystkich przedmiotów - 5,54. Warto dodać, że Natalia jest też Stypendystką Prezesa Rady Ministrów.

Rewelacyjny poziom w nauce osiągnęli również (średnia ocen powyżej 5,0):

Olimpia Pijanowska  3B
Joannna Cichocka 3Bg
Alicja Kuszpit  3Ag
Miłosz Kałwak  2A
Maria Muszewska  1A
Łukasz Pawlik 1D
Alicja Rembisz  3A
Martyna Zielińska  3B

Uczniowie ze średnią powyżej 4,75

Weronika Bałos 1B, Klaudia Grabowska  1C, Oliwia Witkowska  1A, Małgorzata Leśniowska  3A, Sandra Sowa 3Bg, Agnieszka Gnysińska   2B, Zuzanna Krystowczyk   1B, Wiktoria Adamska  3Ag, Szymon Kaczmarek  2A, Julia Szapańska  1A, Katarzyna Boroń 2C, Agata Pawłowska 1B, Jan Bieszczad  2A, Magdalena Rudownik 2A, Hubert Gościmski  3D, Igor Ryglowski  3D, Anita Krzanak  3Bg, Aleksander Modliński  3C, Rafał Szumski  3C.

Wszyscy wymienieni uczniowie zostali nagrodzeni Stypendium Starosty Świdnickiego za wyniki w nauce.

W przypadku zespołów klasowych na wyróżnienie zasługują klasy z najwyższą średnią ocen oraz frekwencją. Warto dodać, że dziewięć klas (na 15) osiągnęło średnią ocen powyżej 4,0.

Najwyższe średnie ocen:

1. klasa 2A (matematyczno-fizyczna) 4,22
2. klasa 1D (językowo-matematyczna) 4,21
3. klasa 1B (biologiczno-chemiczna) 4,14
4. klasa 3B (biologiczno-chemiczna) 4,12
5. klasa 1A (matematyczno-fizyczna) 4,11
oraz klasa 2D (językowa) 4,11

Najlepsza frekwencja:

1    3A    92,87
2    2A    92,11
3    1A    91,81
4    1D    91,52
5    1C    90,61
6    3Ag    90,49

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!