jFontSize
A- A A+

STYPENDIA:

 • Sandra Sowa, Natalia Richtscheid – Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022.

 FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH:

 • Olimpiada Języka Angielskiego (finalista Samuel Zinkiewicz);
 • XV Ogólnopolska Olimpiada im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia” (finalista Marcin Kłos);
 • XXXII Olimpiada Teologii Katolickiej „Oblicza Miłosierdzia w nauczaniu i praktyce Kościoła” (finalistka Antonina Teuerle);

UDZIAŁ W OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH:

 • LXVIII Olimpiada Chemiczna (etap okręg. – Laura Nowotna, Olimpia Pijanowska, Natalia Richtscheid);
 • LII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (etap okręg. – Hubert Gościmski, Nina Jarosz);
 • Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna (tytuł laureata na poziomie 3 – Joanna Cichocka, Julia Pukszto, Hanna Mytych);
 • XXIX Olimpiada Informatyczna (II etap – Michał Bortkiewicz, Adam Bydłowski);
 • Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” (II etap – Bartłomiej Tomczak, Hubert Gościmski, Maksymilian Skóra);
 • XLVIII  Olimpiada  Historyczna (etap okręg. – Marcin Kłos); 
 • XV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki (etap okręg.: Wiktoria Adamska, Ewelina Kalicka, Alicja Kuszpit, Maria Wicher, Michał Bortkiewicz, Marcin Lasak, Kacper Wilgus);
 • XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (etap okręg.: Szymon Popkowski, Wiktoria Woźniak, Anastazja Lato);
 • Olimpiada Znajomości Afryki (etap okręg.: Marcin Kłos, Michał Wójcikowski);
 • LXIII Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (etap okręg. - Marcin Kłos).

Norbert Sułek, tegoroczny absolwent II LO, który w tym roku szkolnym uczył się w USA w ramach projektu FLEX https://educationusa.pl/program-flex/, za osiągnięcia w trakcie mijającego roku uzyskał następujące certyfikaty:

1. Top 10 projektów społecznych Global Youtu Service Day
2. za 100 godzin wolontariatu od departamentu Stanów Zjednoczonych
3. uczeń miesiąca
4. ukończenie programu Future Leaders Exchange
5. ukończenie programu Public Achievement Leadership z wyróżnieniem top 10%, w nagrodę za to Norbert pojechał do Nowego Jorku wraz z 15 uczniami spośród 157 z organizacji.

 Norbercie, serdecznie gratulujemy!

 

 

SUKCESY UCZNIÓW II LO W ŚWIDNICY
w I semestrze roku szkolnego 2021/2022

 

 STYPENDIA:

 • Sandra Sowa, Natalia Richtscheid- Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2021/2022.

UDZIAŁ W OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH:

 • LXVIII Olimpiada Chemiczna (etap okręg. – Laura Nowotna, Olimpia Pijanowska, Natalia Richtscheid);
 • Olimpiada Języka Angielskiego (II etap – Samuel Zinkiewicz);
 • LII Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (etap okręg. – Hubert Gościmski, Nina Jarosz);
 • Ogólnopolska Olimpiada Mitologiczna (tytuł laureata na poziomie 3 – Joanna Cichocka, Julia Pukszto, Hanna Mytych);
 • XXIX Olimpiada Informatyczna (II etap – Michał Bortkiewicz, Adam Bydłowski);
 • Olimpiada „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” (II etap – Bartłomiej Tomczak, Hubert Gościmski, Maksymilian Skóra);
 • XXXII Olimpiada Teologii Katolickiej (II etap - Antonina Teuerle);
 • XV Ogólnopolska Olimpiada Przedmiotowa im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia” (etap okręg. – Marcin Kłos);
 • XLVIII  Olimpiada  Historyczna (etap okręg. – Marcin Kłos); 
 • XV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki (etap okręg.: Wiktoria Adamska, Ewelina Kalicka, Alicja Kuszpit, Maria Wicher, Michał Bortkiewicz, Marcin Lasak, Kacper Wilgus);
 • XXXVII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (etap okręg.: Szymon Popkowski, Wiktoria Woźniak, Anastazja Lato);
 • Olimpiada Znajomości Afryki (etap okręg.: Marcin Kłos, Michał Wójcikowski).
 • LXIII Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (etap okręg. - Marcin Kłos).

 NAGRODY I UDZIAŁ W KONKURSACH I PROJEKTACH:

 • Ogólnopolski Festiwal Piosenek Eleni „Po słonecznej stronie życia” (laureat - Jakub Panas),
 • XIX Powiatowy Konkurs Historyczny „Polska znów wolna” (IV m. – Marcin Kłos),
 • XXIX Dyktando Ortograficzne (Mistrz Ortografii II LO – Igor Ryglowski, II m. – Martyna Pożoga, III m. – Hubert Gościmski, wyróżnienie – Maria Krajewska);
 • X Konkurs Literacki „Książka daje nam tym więcej – im więcej od niej wziąć chcemy (I m. – Hubert Gościmski, II m. – Oliwia Żurawska, wyróżnienie – Grzegorz Franeczek, Maja Nawrot, Weronika Żukowska).

 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE:

 • Mistrzostwa Świata w wyciskaniu leżąc w stylu klasycznym (brązowy medal – Martyna Janaszek);
 • Dolnośląski Finał Licealiady Młodzieży w Indywidualnych Zawodach Pływackich (III m w pływaniu na 100 m w stylu dowolnym – Jakub Kierul);
 • Powołanie do Kadry Narodowej Juniorów Młodszych w Judo na pierwsze półrocze 2022 roku (w kategorii do 55 kg – Stanisław Romanik, w kategorii do 60 kg – Antoni Romanik).

 

Natalia Richtscheid z klasy 3B osiągnęła w I semestrze bieżącego roku szkolnego najwyższy średni wynik ze wszystkich przedmiotów - 5,54. Warto dodać, że Natalia jest też Stypendystką Prezesa Rady Ministrów.

Rewelacyjny poziom w nauce osiągnęli również (średnia ocen powyżej 5,0):

Olimpia Pijanowska  3B
Joannna Cichocka 3Bg
Alicja Kuszpit  3Ag
Miłosz Kałwak  2A
Maria Muszewska  1A
Łukasz Pawlik 1D
Alicja Rembisz  3A
Martyna Zielińska  3B

Uczniowie ze średnią powyżej 4,75

Weronika Bałos 1B, Klaudia Grabowska  1C, Oliwia Witkowska  1A, Małgorzata Leśniowska  3A, Sandra Sowa 3Bg, Agnieszka Gnysińska   2B, Zuzanna Krystowczyk   1B, Wiktoria Adamska  3Ag, Szymon Kaczmarek  2A, Julia Szapańska  1A, Katarzyna Boroń 2C, Agata Pawłowska 1B, Jan Bieszczad  2A, Magdalena Rudownik 2A, Hubert Gościmski  3D, Igor Ryglowski  3D, Anita Krzanak  3Bg, Aleksander Modliński  3C, Rafał Szumski  3C.

Wszyscy wymienieni uczniowie zostali nagrodzeni Stypendium Starosty Świdnickiego za wyniki w nauce.

W przypadku zespołów klasowych na wyróżnienie zasługują klasy z najwyższą średnią ocen oraz frekwencją. Warto dodać, że dziewięć klas (na 15) osiągnęło średnią ocen powyżej 4,0.

Najwyższe średnie ocen:

1. klasa 2A (matematyczno-fizyczna) 4,22
2. klasa 1D (językowo-matematyczna) 4,21
3. klasa 1B (biologiczno-chemiczna) 4,14
4. klasa 3B (biologiczno-chemiczna) 4,12
5. klasa 1A (matematyczno-fizyczna) 4,11
oraz klasa 2D (językowa) 4,11

Najlepsza frekwencja:

1    3A    92,87
2    2A    92,11
3    1A    91,81
4    1D    91,52
5    1C    90,61
6    3Ag    90,49

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha ponownie uhonorowane wyróżnieniem w Rankingu Liceów Ogólnokształcących Fundacji Perspektywy. Zostaliśmy wyróżnieni Srebrną Tarczą. Zajęliśmy 299 miejsce w Polsce oraz 22 na Dolnym Śląsku.
Szczególnie cieszy wyróżnienie w Rankingu Szkół Olimpijskich, gdzie jesteśmy klasyfikowani jako jedyna szkoła naszego powiatu na 159 miejscu w Polsce oraz 7 na Dolnym Śląsku.
https://2022.licea.perspektywy.pl/rankings/ranking-szkol-olimpijskich?pageIndex=1&pageSize=100
W Rankingu Olimpijskim utrzymaliśmy tak wysoką pozycję dzięki sukcesom młodzieży w olimpiadach:
XIV Ogólnopolska Olimpiada im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy” (laureat – Marcin Kłos);
XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki (laureat – Aleksander Rzyhak);
XLV Olimpiada Artystyczna – Sekcja historii sztuki (finalista – Marek Lurka);
XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (finalistka – Anastazja Lato).

Sandra Sowa (3bg) oraz Natalia Richtscheid (3bp) z II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha zostały wyróżnione Stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce.
Ze względów pandemicznych Stypendium i List Gratulacyjny od Pana Premiera Mateusza Morawieckiego został wręczony przez dyrektora szkoły w obecności uczniów klas biologiczno-chemicznych w ostatnim dniu pobytu w szkole w tym roku.
Gratulujemy Stypendystkom!

 

Norbert Sułek, uczeń klasy III B, który w tym roku szkolnym uczy się w USA w ramach projektu FLEX https://educationusa.pl/program-flex/ uzyskał tytuł Student of the Month pośród 160 tegorocznych stypendystów.
Gratulujemy!

 

123 absolwentów II LO przystąpiło w tym roku do egzaminu maturalnego.

Wszyscy - 100% - zdali egzamin.

Wyniki Absolwentów Banacha w części obowiązkowej:

matematyka - mediana 84% (średni wynik w województwie 54%), 5 uczniów uzyskało 100%, w klasie matematyczno-fizycznej mediana wyniosła 93%

język polski - mediana 70% (średni wynik w województwie 56%), najwyższy wynik 99%

język angielski - mediana 96% (średni wynik w województwie 76%), 37 uczniów na 100%

język niemiecki - mediana 82%  (średni wynik w województwie 56%), najwyższy wynik- 100%

język rosyjski - (1 osoba) wynik 100%

Najwyższe wyniki w części obowiązkowej (średni wynik powyżej 90%) osiągnęło 19 uczniów:

Nicole Ochocka  - 96,7%
Agnieszka Balant  - 95,3%
oraz
Aleksandra Pająk, Błażej Bandyk, Michał Marchewka, Weronika Trojan, Grażyna Marchewka, Adrianna Chwalińska, Kamila Jusiel, Konrad Kuśmierczyk, Aleksandra Giedrojć, Szymon Makieła, Wiktoria Michalak, Paulina Piotrowska, Weronika Kowalska, Katarzyna Kasprzak, Jagoda Kurzawa, Krystian Kudela, Agnieszka Kozłowska.

Najwyższe wyniki na poziomie rozszerzonym:

język polski 95%
język angielski 100%
matematyka 84%
język niemiecki 94%
biologia 87%
chemia 93%
fizyka 92%
geografia 80%
informatyka 68%
historia sztuki 100%

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

STYPENDIA:

 • Weronika Trojan, Natalia Richtscheid, Oliwia Żurawska – Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021;
 • Jagoda Kurzawa – Stypendium Prezydenta Miasta Świdnicy w dziedzinie kultury.

LAUREACI I FINALIŚCI OLIMPIAD PRZEDMIOTOWYCH:

 • XIV Ogólnopolska Olimpiada im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy” (laureat Marcin Kłos);
 • XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki (laureatAleksander Rzyhak);
 • XLV Olimpiada Artystyczna – Sekcja historii sztuki (finalistaMarek Lurka);
 • XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (finalistkaAnastazja Lato).

STYPENDIA:

 • Weronika Trojan, Natalia Richtscheid, Oliwia Żurawska - Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2020/2021;
 • Jagoda Kurzawa – Stypendium Prezydenta Miasta Świdnicy w dziedzinie kultury. 

UDZIAŁ W OLIMPIADACH PRZEDMIOTOWYCH:

 • LI Olimpiada Literatury i Języka Polskiego (etap okręg. - Martyna Czerniec);
 • XLVII  Olimpiada  Historyczna (etap okręg. - Martyna Czerniec);
 • XIV Ogólnopolska Olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki (etap okręg.: Weronika Trojan, Błażej Bandyk, Marcin Kołodziejski, Bartosz Piwowarczyk, Aleksander Rzyhak, Dawid Rurzyński);
 • LXII Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym (etap okręg.: Zuzanna Czernicka, Marcin Kłos);
 • Olimpiada „Losy Żołnierza i Oręża Polskiego (etap okręg. – Marcin Kłos);
 • Olimpiada Wiedzy Historycznej COPTIOSH (etap okręg. – Marcin Kłos);
 • Olimpiada Biologiczna (etap okręg. - Natalia Richtscheid);
 • Olimpiada Chemiczna (I etap okręg. – Weronika Trojan);
 • Olimpiada Artystyczna – Sekcja historii sztuki (etap okręg. – Marek Lurka);
 • XXXVI Olimpiada Wiedzy Ekologicznej (etap okręg. – Anastazja Lato, Sandra Sowa, Wiktoria Woźniak);
 • XLVII Olimpiada Geograficzna (etap okręg. – Lena Krekota);
 • VIII Olimpiada Wiedzy o Turystyce (etap okręg. – Marcin Kłos).