jFontSize
A- A A+

W procesie rekrutacji na rok szkolny 2024/2025 do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Świdnicy punkty rekrutacyjne będą przyznawane za oceny z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

Klasa 1A – matematyczno-fizyczna (politechniczna)

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: 

  • język polski
  • język angielski
  • matematyka
  • fizyka

Klasa 1B – biologiczno-chemiczna (medyczna)

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

  • język polski
  • matematyka
  • biologia
  • chemia