jFontSize
A- A A+

Dzisiaj ogłosiliśmy wyniki rekrutacji do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha. Przyjęliśmy już 155 kandydatów. Od dzisiaj do 3 sierpnia przyjmujemy podania w rekrutacji uzupełniającej.

Termin składania podań - do 3 sierpnia (najlepiej do godziny 12.00).

Lista osób zakwalifikowanych zostanie opublikowana 9 sierpnia.

Lista osób przyjętych - 18 sierpnia.

Wolne miejsca na razie są w klasie matematyczno-językowej (D), lingwistycznej (E) i biologiczno-chemicznej (B), ale mogą pojawić się także w pozostałych klasach.

Zapraszamy codziennie do godziny 14.00

 

W procesie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Świdnicy punkty rekrutacyjne będą przyznawane za oceny z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

Klasa 1A – matematyczno-fizyczna (politechniczna)

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: 

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • fizyka

Klasa 1B – biologiczno-chemiczna (medyczna)

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia

Klasa 1C – biologiczna z elementami nauk medycznych

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • język angielski

Klasa 1D – językowo-matematyczna

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • geografia

Klasa 1E – lingwistyczna

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • geografia