jFontSize
A- A A+

W procesie rekrutacji na rok szkolny 2023/2024 do II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha w Świdnicy punkty rekrutacyjne będą przyznawane za oceny z następujących obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

Klasa 1A – matematyczno-fizyczna (politechniczna)

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji: 

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • fizyka

Klasa 1B – biologiczno-chemiczna (medyczna)

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia

Klasa 1C – biologiczna z elementami nauk medycznych

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • język angielski

Klasa 1D – językowo-matematyczna

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • geografia

Klasa 1E – lingwistyczna

Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:

 • język polski
 • język angielski
 • matematyka
 • geografia