jFontSize
A- A A+

Rankingi

W tegorocznym Rankingu Perspektyw II Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Banacha zostało sklasyfikowane:

 7 miejsce na Dolnym Śląsku w Rankingu Szkół Olimpijskich

(159 miejsce w Polsce)

22 miejsce na Dolnym Śląsku w Rankingu Liceów

(299 miejsce w Polsce)

Uzyskaliśmy tytuł:     SREBRNA SZKOŁA 2022

Ranking Szkół Olimpijskich 2022
Perspektyw 2022 – Dolny Śląsk


1.    LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej - Wrocław    
2.    LO nr III im. Adama Mickiewicza - Wrocław    
3.    Akademickie LO Politechniki Wrocławskiej - Wrocław    
4.    II LO im. Hugona Kołłątaja - Wałbrzych    
5.    LO nr XII im. Bolesława Chrobrego - Wrocław
6.    I LO  im. Ignacego Paderewskiego - Wałbrzych
7.    II LO im. Stefana Banacha - Świdnica                               

 

Z przyjemnością informujemy, że w najnowszym rankingu przygotowanym przez Wydawnictwo Perspektywy po raz kolejny otrzymaliśmy dla II LO tytuł „Srebrnej Szkoły”.
Zajęliśmy 283 miejsce w Polsce, a  w rankingu maturalnym 278.
Zdecydowanie najlepiej II LO wypada w zestawieniach dotyczących wyników egzaminów maturalnych, które w części obowiązkowej są najwyższe w naszym powiecie.

 

Tak wynika z ostatnio opublikowanych wyników Edukacyjnej Wartości Dodanej za lata 2017-2019. Jesteśmy zaliczani do Szkół sukcesu.

Najwyższe osiągnięcia II Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Banacha są widoczne w zakresie matematyki oraz przedmiotów ścisłych i przyrodniczych. Absolwenci II LO uzyskali tutaj zdecydowanie najwyższe wyniki z przedmiotów maturalnych oraz nastąpił podczas nauki w naszej szkole największy przyrost ich wiedzy.

Prezentują to wykresy pokazujące wskaźniki EWD szkół licealnych naszego powiatu. Wskaźnik EWD pokazuje jak uczniowie zdali maturę (im bardziej w prawo tym wyższe wyniki egzaminów) oraz w jak dużym stopniu nastąpił przyrost ich wiedzy w porównaniu z egzaminem gimnazjalnym).
Jak widać na załączonych wykresach zdecydowanie najlepiej wypadają osiągnięcia w zakresie matematyki: najwyższe wyniki maturalne oraz największy przyrost wiedzy podczas trzyletniego procesu kształcenia.

 

Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. EWD dla szkół maturalnych jest wyliczane poprzez porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego, jako miara na wejściu, z egzaminem maturalnym jako miara na wyjściu. Wskaźnik EWD dla liceum ogólnokształcącego mówi o tym, na ile wysokie/niskie wyniki matury uzyskali jego absolwenci w porównaniu do uczniów liceów ogólnokształcących w całej Polsce o analogicznych wynikach na egzaminie gimnazjalnym.

W Rankingu Licealnym Perspektyw 2020, jako jedyna szkoła Powiatu Świdnickiego nieprzerwanie od wielu lat, ponownie zostaliśmy uhonorowani wyróżnieniem. W tym roku tytułem – SREBRNA SZKOŁA.

W rankingu pod uwagę brane są wyniki egzaminów maturalnych oraz osiągnięcia w olimpiadach przedmiotowych.

Tak wynika z ostatnio opublikowanych wyników Edukacyjnej Wartości Dodanej za lata 2016-2018 (www.ewd.edu.pl). Zostaliśmy zaliczeni do tzw. Szkół sukcesu. II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy jest najefektywniej pracującą szkołą powiatu świdnickiego.

Szczególnie cieszą wyniki z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, gdzie absolwenci II LO uzyskali zdecydowanie najwyższe wyniki z przedmiotów maturalnych oraz nastąpił podczas nauki w naszej szkole największy przyrost ich wiedzy.

W 2019 roku uzyskaliśmy tytuł "Złota Szkoła" w Rankingu Liceów Ogólnokształcących Perspektyw. Jest to potwierdzenie bardzo wysokiej jakości pracy nauczycieli oraz sukcesów naszych uczniów. O sukcesie zdecydowały sukcesy w olimpiadach i konkursach ale przede wszystkim bardzo wysokie wyniki z egzaminów maturalnych. W rankingu jako jedyna szkoła powiatu świdnickiego corocznie jesteśmy nagradzani i stale klasyfikowani wśród najlepszych szkół w Polsce.

W ostatnich latach uzyskaliśmy tytuły „Srebrnej Szkoły 2018 i 2015” i „Brązowej Szkoły 2016 i 2017”.

RANKING LICEÓW OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 2019 - WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE

W Rankingu Liceów Ogólnokształcących 2018 opracowanym przez "Perspektywy" II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy ponownie okazało się najlepszym liceum ogólnokształcącym w naszym powiecie. W klasyfikacji ogólnopolskiej zostaliśmy sklasyfikowani na 190 miejscu w Polsce (uzyskując Srebrną Tarczę). Jeszcze lepiej poszło w Rankingu Maturalnym - 186 miejsce w Polsce. Na Dolnym Śląsku jesteśmy 15 szkołą licealną a w rankingu maturalnym zajmujemy 11 miejsce wśród szkół dolnośląskich.

W opublikowanym Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2015 Fundacji Edukacyjnej Perspektyw, II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy zajęło wysokie 16 miejsce na Dolnym Śląsku oraz 210 w Polsce.

Uzyskaliśmy tytuł Srebrnej Szkoły 2015. W ubiegłorocznym Rankingu uzyskaliśmy tytuł Brązowej Szkoły.

Tak dobry wynik zawdzięczamy przede wszystkim wysokim wynikom egzaminów maturalnych zarówno z przedmiotów obowiązkowych jak i zdawanych na poziomie rozszerzonym. Miarą wysokiego wyniku maturalnego jest również najwyższy w powiecie wskaźnik Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD).
Jesteśmy jedynym liceum powiatu świdnickiego wśród najlepszych 500 w Polsce.

Szkoły licealne Dolnego Śląska: http://www.perspektywy.pl/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=1949&catid=156&Itemid=328&strona=1

Z przyjemnością informuję, że II LO jest najlepszym liceum powiatu świdnickiego.
Tak wynika z ostatnio opublikowanych wyników Edukacyjnej Wartości Dodanej w latach 2012-2014 (www.ewd.edu.pl). Zostaliśmy zaliczeni do tzw. Szkół sukcesu. II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy jest najefektywniej pracującą szkołą powiatu świdnickiego.

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy jest najefektywniej pracującą szkołą powiatu świdnickiego. Tak wynika z ostatnio opublikowanych wyników Edukacyjnej Wartości Dodanej (www.ewd.edu.pl). Zostaliśmy zaliczeni do tzw. Szkół sukcesu.

Szczególnie cieszą wyniki z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, gdzie absolwenci II LO uzyskali zdecydowanie najwyższe wyniki z przedmiotów maturalnych oraz nastąpił podczas nauki w naszej szkole największy przyrost ich wiedzy.