jFontSize
A- A A+

II Liceum Ogólnokształcące w Świdnicy jest najefektywniej pracującą szkołą powiatu świdnickiego. Tak wynika z ostatnio opublikowanych wyników Edukacyjnej Wartości Dodanej (www.ewd.edu.pl). Zostaliśmy zaliczeni do tzw. Szkół sukcesu.

Szczególnie cieszą wyniki z matematyki i przedmiotów przyrodniczych, gdzie absolwenci II LO uzyskali zdecydowanie najwyższe wyniki z przedmiotów maturalnych oraz nastąpił podczas nauki w naszej szkole największy przyrost ich wiedzy.

Prezentują to wykresy pokazujące wskaźniki EWD za lata 2011-2013:

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg

Metoda EWD to zestaw technik statystycznych pozwalających zmierzyć wkład szkoły w wyniki nauczania. By można ją zastosować, potrzebujemy wyników przynajmniej dwóch pomiarów osiągnięć szkolnych: na początku nauki w danej szkole i na jej zakończenie. EWD dla szkół maturalnych jest wyliczane poprzez porównanie wyników egzaminu gimnazjalnego, jako miara na wejściu, z egzaminem maturalnym jako miara na wyjściu. Wskaźnik EWD dla liceum ogólnokształcącego mówi o tym, na ile wysokie/niskie wyniki matury uzyskali jego absolwenci w porównaniu do uczniów liceów ogólnokształcących w całej Polsce o analogicznych wynikach na egzaminie gimnazjalnym.

Średni wynik egzaminacyjny i wskaźnik EWD dają pełniejszą informację o szkole. Konsekwencją tego, że uwzględniamy zarówno wynik maturalny jak i wskaźnik EWD, jest prezentacja wyniku szkoły w dwuwymiarowym układzie współrzędnych. Opis położenia szkoły (elipsy) w układzie współrzędnych (wynik egzaminu, EWD) może ułatwić wyróżnienie kilku punktów odniesienia.

  • Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD (prawa górna ćwiartka) - II LO Świdnica.
  • Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD(prawa dolna ćwiartka).
  • Szkoły o niskich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD (lewa górna ćwiartka).
  • Szkoły o niskich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD (lewa dolna ćwiartka).