jFontSize
A- A A+

 Regulamin

  1. Konkurs odbędzie się w ramach szkolnych uroczystości związanych z nadaniem imienia Stefana Banacha II Liceum Ogólnokształcącemu.

  2. Prace mogą zostać wykonane indywidualnie oraz w zespołach maksymalnie dwuosobowych.

  3. Pracami multimedialnymi mogą być : prezentacje, filmy, animacje oraz inne formy wykorzystujące narzędzia informatyczne.

  4. Tematem prezentacji ma być postać Stefana Banacha.

  5. Na końcu prezentacji należy zamieścić informację o źródłach wykorzystanych tekstów, zdjęć, grafik, itp.

  6. Jury konkursu składać się będzie z trzech osób.

  7. Jurorzy będą oceniać przekazywane treści oraz wrażenia artystyczne.

  8. Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe dla zwycięzców, ale także celujące oceny z informatyki i historii dla uczestników.

  9. Zwycięska praca zostanie zaprezentowana na uroczystości nadania imienia szkole.

  10. Prace należy przekazać do 16.03.2018 r. do p. Tomasza Pietrzaka.