jFontSize
A- A A+

Regulamin

  1. Konkurs ogłoszony jest w ramach szkolnych uroczystości związanych z nadaniem imienia Stefana Banacha II Liceum Ogólnokształcącemu.
  2. Składa się z dwóch niezależnych od siebie części:

część A – konkurs na fraszkę:

a) w konkursie może wziąć udział każdy uczeń II LO im. S. Banacha w Świdnicy,

b) fraszki tematycznie związane muszą być z patronem szkoły,

c) ocenie będą podlegały utwory, które spełniają gatunkowe założenia fraszki, zgodnie z jej definicją,

d) regulamin dopuszcza także możliwość napisania limeryku lub wiersza z pogranicza słowa, dźwięku i rytmu,

e) do dnia 16 marca Uczestnicy przekazują teksty swoim polonistkom,

f) po wstępnej weryfikacji utwory zostają lub nie zostaną dopuszczone do konkursu głównego, który odbędzie się 19.03.2018 r. w auli im. Dyrektora Zenona Michalczyka,

g) jury konkursu składać się będzie z trzech osób – przedstawiciela uczniów, nauczyciela polonisty oraz zaproszonego gościa.

część B – bitwa freestylowa:

a) w bitwie może wziąć udział każdy uczeń II LO im. S. Banacha w Świdnicy,

b) bitwa odbędzie się w poniedziałek 19.03.2018 r. w auli im. Dyrektora Zenona Michalczyka,

c) temat wydarzenia: patron II LO - Stefan Banach,

d) dopuszczone są wulgaryzmy służące wyrażeniu emocji/ekspresji; te użyte w formie tzw. „wypełniacza treści” będą dyskwalifikowały Uczestnika,

e) bitwa odbędzie się w trzech rundach, a tematy do niej podawane będą bezpośrednio przed pojedynkiem i związane będą z patronem szkoły,

f) czas jednego wejścia max. 60 sekund,

g) o przejściu do kolejnej rundy decydować będą publiczność i siła owacji,

h) jeśli reakcje publiczności okażą się identyczne – o przejściu do kolejnej rundy decydować będzie dogrywka, a w trzeciej kolejności obsługa bitwy. 

  1. Oba konkursy będą składały się na jedną uroczystość pt. „Banach na bicie” w dniu 19.03.2018r.
  2. Część freestylowa będzie przeplatana recytacjami fraszek i innych form dopuszczonych do części głównej konkursu.
  3. Organizatorzy przewidują nie tylko nagrody rzeczowe dla zwycięzców, ale także bardzo dobre oceny z języka polskiego dla uczestników (poza dyskwalifikowanymi). 

Renata Duda, Aleksandra Królak - Wąsowicz