jFontSize
A- A A+

W 2010 II LO weźmie udział w ramach programu Intercultura w wymianie ze szkołą średnią z Werony (Włochy). Planowany wyjazd do Włoch w kwietniu, wizyta uczniów włoskich we wrześniu. Spotkanie informacyjne 12 stycznia o godz. 10.40 w auli szkolnej. Zainteresowanych udziałem proszę o zgłaszanie się do Pani Prof. Urszuli Tokarskiej Łokić lub do nauczycieli języka angielskiego. Uczniowie biorący udział w wymianie finansują koszty przejazdu do Werony oraz w swoich domach we wrześniu goszczą uczniów włoskich. Zasady rekrutacji zostaną podane na spotkaniu informacyjnym w styczniu.

Zapraszamy