jFontSize
A- A A+

W piątkowe popołudnie (18 października br.) 12-osobowa grupa zainteresowanej młodzieży z Liceum im. S. Banacha i 1 przedstawiciel z „Kasprowicza” spotkali się na pl. Pokoju w Świdnicy, by zmierzyć się z nowym, ciekawym wyzwaniem – tworzeniem gry planszowej o zabytku Unesco. Najpierw przyglądaliśmy się makiecie obiektu, potem zwiedzaliśmy jego wnętrze, omawialiśmy historię kościoła i poznawaliśmy ciekawostki na jego temat, by ostatecznie rzucić się w wir rozmów o projekcie, nad którym czuwa p. Marta Michniewicz.

4 października kl. 1 cp pod opieką ks. P. Traczykowskiego i polonistki J. Bieleckiej oddała hołd legioniście, kompozytorowi i pedagogowi - Mieczysławowi Kozarowi-Słobódzkiemu. Zbliża się Dzień Edukacji Narodowej, więc pamiętajmy także o zmarłych nauczycielach, którzy uczyli jak godnie żyć, jakim wartościom służyć.

W miniony piątek, czyli 4 października 2019 roku, kolejna klasa, tym razem II c, zwiedzała enklawę luterańską. Wycieczka miała spełnić kilka zadań: służyć syntezie baroku, rekomendować lokalny, ale i o światowej sławie zabytek, pokazać go tym, którzy go nigdy nie oglądali na żywo, oraz wprowadzić nas do gry…

Co roku klasy II mają niepowtarzalną okazję, by wejść w klimat świdnickiej enklawy luterańskiej, co służy podsumowaniu w niekonwencjonalny sposób wiedzy o epoce baroku. Na pl. Pokoju można usłyszeć o historycznych uwarunkowaniach powstania perły architektonicznej, jaką jest świątynia p.w. Św. Trójcy, obejrzeć epitafia na nekropolii tysiąca grobów, posłuchać muzyki organowej, zwiedzić wystawę, obejrzeć Biblie sprzed 300 lat, dowiedzieć się o dokonaniach Marcina Lutra. Można też sprawdzić, gdzie chowali się szpiedzy podsłuchujący kazań u ewangelików, a na koniec napić się gorącej czekolady w Baroccafe.

Dnia 13.09.2019 r. klasa II „c” przezwyciężyła swoje obawy przed wystąpieniami publicznymi. W ramach przegotowania do matury na lekcji języka polskiego, pod czujnym okiem Pani Profesor Marioli Mackiewicz, wybrane osoby omówiły temat „Książka, która zmieniła moje życie”.

Większość Polaków nie czyta wcale. Dowodzą tego badania stanu czytelnictwa w Polsce przeprowadzane przez Bibliotekę Narodową. W ciągu 2018 roku ponad 63% Polaków nie przeczytało żadnej książki. Niestety, tak niski stan czytelnictwa cyklicznie się powtarza - badania nie pozwoliły zauważyć żadnych korzystnych zmian. Polacy nie czytają, ponieważ wolą łatwiejsze rozrywki - Internet, w którym czujemy się anonimowi, czy telewizję, która przekazuje kolorowe obrazy; to dwa czynniki, które trudno pokonać.

13 czerwca odbyły się ostatnie w tym roku szkolnym wyjazdowe zajęcia laboratoryjne. Tym razem uczniowie klasy I B zmierzyli się z mikroorganizmami, pobierali materiał biologiczny, przeprowadzali barwienie metodą Grama i rozpoznawali bakterie w obrazie mikroskopowym, na podstawie kształtu ich komórek oraz sposobu zabarwienia ściany komórkowej. Makroskopowo oceniali barwę, kształt i zapach kolonii bakterii. Praca z odczynnikami i palnikiem wymagała koncentracji i precyzji ruchów.

Utworzony przy udziale młodzieży II LO użytek ekologiczny „Kurka wodna” w Kątkach ponownie posłużył jako miejsce zajęć terenowych. Tym razem grupa uczniów z koła biologicznego ”Arnika” pod opieką pani Beaty Misiewicz badała skład gatunkowy terenu objętego tą formą ochrony przyrody. Podczas całego pobytu dało się słyszeć odgłosy kokoszki czyli kurki wodnej, jednak płochliwy ptaszek pozostał nieuchwytny dla obiektywu aparatu fotograficznego.

4 czerwca 2019 r. uczniowie naszej szkoły z kl. I B i I C uczestniczyli w otwarciu wystawy związanej z 30. rocznicą pierwszych demokratycznych wyborów 4.06.1989 r. Wystawa pod tytułem „Przez PRL ku Wolności” została uroczyście zaprezentowana w SP nr 8, a jej pomysłodawczynią jest pani Marzena Zięba. Wśród przybyłych gości obecni byli m.in. internowani za działalność w „Solidarności” Marek Kowalski (wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ŚFUP) i Bolesław Marciniszyn (członek Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w ZEM), a także przewodniczący Miejskiego Komitetu Obywatelskiego podczas wyborów 4 czerwca - Artur Sierzputowski.

W środę 3 kwietnia 2019 r. klasa I c uczestniczyła w spotkaniu z przedstawicielem Urzędu Skarbowego w Świdnicy. Szkolenie dotyczyło korzystania z platformy internetowej e-PIT. Dowiedzieliśmy się w jaki sposób sprawdzić i ewentualnie uaktualnić deklarację PIT-37. Podsumowaniem szkolenia było ćwiczenie udowadniające, że korzystając z e-PIT można w kilka minut dokonać rozliczenia naszych dochodów.