jFontSize
A- A A+

   Klasa Ia miała ostatnio do wykonania wymagające umiejętności krasomówczych  zadanie z j.polskiego. A wszystko to z powodu omawianych nie tak dawno w czasie zajęć "Kazań sejmowych" księdza Piotra Skargi. Badany przez uczniów utwór udowodnił, że arcytrudną sztuką jest mówienie na temat w sposób ciekawy, oryginalny, a przy tym pobudzający słuchaczy do myślenia. Toteż zadanie domowe polegało na zbudowaniu w przemyślany sposób wypowiedzi perswazyjnej na jeden z wybranych tematów.
   Polecenia sugerowały, by stać się na kilka minut charyzmatycznym oraz kompetentnym prelegentem ostrzegającym swych rówieśników przed uzależnieniami takimi jak: niebezpieczne dla zdrowia i życia używki bądź przed nadużywaniem  tak ekspansywnych obecnie  środków medialnych w życiu codziennym. Inny temat z kolei wymagał zastanowienia się, czy współczesnej młodzieży nadal potrzebne są autorytety.
   Dnia 25 maja br. w Classroom-ie prezentowane były kazania wygłaszane przez uczniów Ia w domu lub w plenerze,   a zarejestrowane w wersji filmowej. Okazało się, że podane do opracowania zagadnienia skłoniły mówców do sięgnięcia po naukową wiedzę z różnych dziedzin, po cytaty, statystyki i opinie badaczy.  Oratorzy przemyśleli swą gestykulację, mimikę i strój, by zaprezentować się jak najciekawiej. Nie zapomnieli też o dbałości o językową formę przekazu, bo przecież ta kwestia decydować miała o sukcesie wystąpienia.
   Prezentujemy wybrane filmy, w których w rolach głównych występują: Bartosz Pasternak, Amelia Pieszczoch oraz Barbara Klewecka. Gratulujemy mówcom młodej generacji pomysłów, świetnego przygotowania i odwagi w wygłaszaniu poglądów.

                                                                                                 Mariola Mackiewicz