jFontSize
A- A A+

23 czerwca odbył się ostatni w tym roku szkolnym spektakl w ramach Alchemii Teatralnej. Sztuka pod tytułem „Egzamin z dojrzałości” stanowiła symboliczne pożegnanie z nauką, gdyż autorzy wzięli na warsztat przedstawienia szkoły w tekstach kultury. Była więc i „Ferdydurke” ze słynną lekcją polskiego, „Kartoteka” Tadeusza Różewicza oraz „Wesołe kumoszki z Windsoru” Szekspira, przedstawiające szesnastowieczne realia nauczania. Wszystkie fragmenty, połączone w spójną całość, ukazywały aspekty nauki i dorastania.

Z okazji wystawienia „Egzaminu z dojrzałości” rozstrzygnięto wynik egzaminu z dojrzałości artystycznej, czyli konkursu na sztukę dramatyczną organizowanego przez Alchemię Teatralną.

Największy odzew wykazała młodzież ponadgimnazjalna – aż 30 prac nadesłano w tej kategorii – co zasłużyło na stosowny komentarz. Według słów p. Haliny Szymańskiej ze Świdnickiego Ośrodka Kultury: Tegoroczny zestaw propozycji konkursowych udowodnił, że zainteresowania młodzieży licealnej koncentrują się wokół kilku kluczowych problemów i obsesji społecznych. Należy tu wymienić chociażby kwestię uzależnień, religii i seksualności. Jest to niewątpliwie sygnał, że uczestnicy konkursu nie boją się sięgać po tematy trudne i newralgiczne z punktu widzenia współczesnej kultury. Kluczowe okazało się jednak nie to „co?”, ale „jak?. Oceniający zwrócili więc uwagę na warstwę językową tekstów, doceniając wyczucie w oddaniu języka mówionego i inwencję twórczą autorów. Ostatecznie jury w składzie – Mateusz Pakuła, Mateusz Witkowski i Juliusz Chrząstowski – wyłoniło laureatów konkursu.

Artyści docenili dwie uczennice II Liceum Ogólnokształcącego: Anna Lasak zajęła zaszczytne I miejsce za sztukę „Fin de siècle”, a Weronika Bunij wyróżnienie za dramat „Rojenia”. Według słów jury, zwyciężczyni: „wykazuje dużą świadomość literacką, zdolność do konstruowania przekonującego przebiegu dramatycznego oraz bardzo dobre wyczucie żywiołu mowy potocznej.”, zaś Weronika: „korzysta z rozmaitych trybów mowy, łączy rozmaite dyskursy i eksponuje schematyzm mówienia o tożsamości narodowej, seksualności”. Ponadto w kategorii dorosłych I nagrodę zdobył absolwent naszego liceum, Mateusz Witkowski, za „imponujący lot wyobraźni i język pełen inwencji” w sztuce „Przyjdź do mnie jako treserka tygrysów lub śmierć Królowej Studniówki”, a p. prof. Mariola Mackiewicz uzyskała nagrodę specjalną ze względu na nieszablonowość językową i fabularną dramatu „SAMI obcy”.

Na zakończenie uroczystości uhonorowano „Deską sceniczną” Gabrysię Bobowską związaną z Alchemią Teatralną. Młodzi aktorzy wręczyli również pamiątki Halinie Szymańskiej, Juliuszowi Chrząstowskiemu i Tomaszowi Dajewskiemu w podziękowaniu za opiekę nad projektem.

Zwycięskie dramaty zostaną wystawione jesienią…

WERONIKA BUNIJ IID

058.jpg060.jpg072.jpg