jFontSize
A- A A+

Jakub Pawłowski, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im Stefana Banacha (z 2018 roku), aktualnie student Inżynierii kwantowej Wydziału Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej otrzymał Stypendium MENiN  m.in. za publikację „Is independence necessary for a discontinuous phase transition within the qvoter model?” (czasopismo „Entropy”) oraz udział w projekcie Narodowego Centrum Nauki „Agent-based modeling of opinion dynamics based on the psychological models of social influence”.

– W publikacji rozważaliśmy uogólniony wariant modelu q-wyborcy z antykonformizmem na grafie pełnym – tłumaczy Jakub Pawłowski. – Natomiast jeśli chodzi o mój udział w projekcie NCN, to rozważałem tam ten sam model, jednak na innym typie sieci (graf Erdősa–Rényi), o ciekawszej topologii niż graf pełny.
Głównym zagadnieniem, którym zajmował się nasz laureat, było sprawdzenie, czy to nieciągłe przejście fazowe obserwowane na grafie pełnym, przetrwa zmianę struktury sieci na inną.

Kuba ukończył klasę matematyczno-fizyczną w 2018. Uzyskał świetne wyniki na egzaminie maturalnym (Stypendium Starosty dla najlepszych maturzystów). Jakub Pawłowski był laureatem XI Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” z matematyki oraz uzyskał dobry wynik w etapie okręgowym Olimpiady Języka Angielskiego.
Gratulujemy!!!