jFontSize
A- A A+

Z wielkim żalem informujemy, że 30.06.2022 r. zmarła pani Maria Grabek, wieloletni nauczyciel fizyki w naszej szkole.

Profesor Maria Grabek
(28.03.1950–30.06.2022)
Nauczyciel fizyki w II LO w Świdnicy i LO dla Dorosłych
w latach 01.09.1972 – 31.08.2011

Pani Maria Grabek była wychowawcą, nauczycielem fizyki wielu pokoleń uczniów II LO. Przygotowywała uczniów do olimpiad, konkursów fizycznych w klasach matematyczno-fizycznych. Rozwijała pasję uczniów do nauki twardego przedmiotu, jakim jest fizyka.
W 1998 roku pani Maria Grabek przeszła na emeryturę, ale nadal pracowała w II LO i w LO dla Dorosłych.
Pani Maria Grabek za swoja pracę została odznaczona Nagrodą Kuratora. Od 1986 roku pełniła funkcję prezesa Ogniska ZNP w szkole. Była przewodniczącą Okręgowej Sekcji Szkolnictwa Ogólnokształcącego.

   Cześć Jej Pamięci!