jFontSize
A- A A+

Miło nam poinformować, iż pani profesor Mariola Szaciło-Mackiewicz została uhonorowana tytułem Zasłużony dla Miasta Świdnicy. Z wnioskiem o nadanie tytułu wystąpiła Komisja Oświaty, Kultury, Sportu i Współpracy Międzynarodowej Rady Miejskiej w Świdnicy.
Uroczystość nadania tytułu odbyła się 29 października 2021 r. w trakcie sesji Rady Miejskiej w Świdnicy. 
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Mariola Szaciło-Mackiewicz od zawsze związana jest ze Świdnicą, gdzie w 1958 roku osiedlili się jej rodzice pochodzący z Grodzieńszczyzny. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 3 im. M. Konopnickiej w latach 1973-77 była uczennicą II Liceum Ogólnokształcącego w Świdnicy, w klasie o profilu humanistycznym. Następnie podjęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Wrocławskim i miała wzbogacony program nauczania o zajęcia prowadzone w Instytucie Filologii Romańskiej dzięki indywidualnemu tokowi studiów. W okresie uniwersyteckim nawiązała kontakt z Uniwersytetem w Liege i przebywała na wakacyjnym kursie literaturoznawczym na zaproszenie belgijskiego pisarza Paula Birona. Ważnym doświadczeniem był też roczny pobyt we Francji, w Dunkierce, gdzie prowadziła sekretariat Polskiej Misji Katolickiej i współpracowała z ks. Jerzym Chorzempą, organizując transporty pomocowe Polonii Francuskiej z regionu Pas de Calais do Polski (przełom roku 1980/1981). We Francji prowadziła także zajęcia z języka polskiego dla dzieci emigrantów. Studia ukończyła z wynikiem bardzo dobrym i otrzymała dyplom magistra filologii polskiej, prezentując pracę dotyczącą zagadnień językowych w komiksach polskich i francuskich.

Od września 1982 roku do dziś jest polonistką w II LO, ale po drodze miała też epizod kilkuletniego nauczania języka francuskiego w macierzystej szkole. Jako nauczycielka ważnego przedmiotu maturalnego organizowała przez prawie cztery dekady warsztaty dla olimpijczyków, prowadziła Kółko Polonistyczne oraz przygotowywała młodzież do olimpiad, konkursów literackich i recytatorskich, w których uczestnicy odnosili sukcesy w zawodach okręgowych i ogólnopolskich. Wraz z koleżanką polonistką Haliną Kopeć organizowała przez 15 lat (1991-2006) Międzyszkolne Konfrontacje Teatralne, które służyły przeglądowi dorobku artystycznego grup amatorskich i propagowały różne formy teatralne, zaś ich laureaci zostali profesjonalnymi aktorami: Juliusz Chrząstowski, Oskar Hamerski, Sebastian Banaszczyk, Patrycja Hurlak, Konrad Marszałek i Mateusz Baran. Od roku 2001 do 2013 Mariola Mackiewicz prowadziła przy pomocy swoich uczniów bardzo popularny wśród uczniów szkół średnich Powiatowy Konkurs Wiedzy Filmowej, a także przez 2 lata organizowała Dni Tolkienowskie (2006-2007) służące popularyzacji literatury fantasy. Za kreatywność i rozwijanie humanistycznych zainteresowań młodzieży wielokrotnie była wyróżniana nagrodą dyrektorską, dwukrotnie otrzymała też nagrodę Starosty Świdnickiego, a w 2013 roku została uhonorowana nagrodą Ministra Edukacji Narodowej.

Mariola Mackiewicz od wielu lat jest nauczycielem dyplomowanym, bierze udział w różnych formach doskonalenia i systematycznie podnosi swoje kwalifikacje. Ma kompetencje egzaminatora powtórnego sprawdzania egzaminu zewnętrznego z języka polskiego (funkcja weryfikatorki), a w roku 2021 OKE we Wrocławiu powierzyło jej funkcję przewodniczącej w Zespole Egzaminatorów w Świdnicy. Od ponad 20 lat polonistka ściśle współpracuje ze Świdnickim Ośrodkiem Kultury, zasiadając jako jurorka w konkursach recytatorskich, organizując spacery tematyczne po świdnickim pl. Pokoju, co ma służyć edukacji młodzieży szkół różnego typu na temat wielokulturowości naszego miasta. Cyklicznie prowadzi ciekawe wywiady z pisarzami i aktorami w ramach Projektu Edukacji Teatralnej (a byli to min.: Manuela Gretkowska, Andrzej Seweryn, Wojciech Pszoniak, Cezary Żak, Joanna Kulig, Krzysztof Kowalewski, Przemysław Bluszcz, Janusz Chabior). Prowadziła także kilkukrotnie zajęcia z kreatywnego pisania w ramach „Rzeźni Poetyckiej”, wykorzystując swe doświadczenie zawodowe. Od ponad 10 lat należy do grupy teatralnej alchemików dorosłych, która co roku z wielkim powodzeniem prezentuje spektakle na scenie Świdnickiego Ośrodka Kultury, a w roku 2012 zespół nagrodził Prezydent Miasta za propagowanie kultury. Historię dokonań świdnickiej grupy opisała jako autorka jubileuszowej publikacji, by utrwalić w przemyślany sposób osiągnięcia zespołu. Jest także autorką dramatu pt., Sami obcy” będącego polifoniczną opowieścią o tolerancji i splatających się w powojennej Świdnicy losach ludzi o różnym światopoglądzie i pochodzeniu. Sztuka była wystawiana w formie performatywnego czytania, z muzyką na żywo, trzykrotnie: raz na dworcu PKP i dwukrotnie w Kościele Pokoju (2014 i 2020 r.), zyskując pozytywne opinie widzów. Spektakl został nagrany profesjonalnie i jest dostępny na Youtube. Ostatnim przedsięwzięciem (wiosna 2021 r.) Marioli Mackiewicz jest cykl chętnie słuchanych audycji, nagranych przez grupę jej kolegów z grupy alchemicznej. Napisany w czasie pandemii zestaw 9 słuchowisk zaktywizował środowisko amatorskie i dał słuchaczom intelektualną rozrywkę opartą na sztuce dowcipnej konwersacji. Polonistka od długiego czasu współpracuje także z Parafią Ewangelicko-Augsburską, gdyż zaangażowana jest w promocję świdnickiego zabytku, co zaowocowało kilkoma publikacjami. Opracowała zbiór materiałów dydaktycznych wydanych pt. „Materiały dla twórczego nauczyciela. Ścieżka międzyprzedmiotowa” (2010 r.), który wykorzystano w czasie szkoleń dla nauczycieli i podczas Kongresu Zabytków UNESCO. Jest autorką tekstu w wydawnictwie ,,Kościół Pokoju. Przeszłość. Teraźniejszość. Przyszłość” (2006 r.), współtworzyła publikację „Podróż szwedzka. Pamiętniki Christiana Czepki” (2009 r.), akcentując powinowactwo pamiętników świdniczanina z dziennikami J. Ch. Paska.

Brała też aktywnie udział w międzypokoleniowym projekcie „Zostań Ambasadorem Kościoła Pokoju” i sama chętnie w roli ambasadorki tego miejsca występuje, oprowadzając po nim delegacje różnych instytucji i artystów. W październiku 2020 r. opiekowała się grupą młodzieży tworzącą grę planszową o enklawie luterańskiej, zaś w grudniu 2020 r. wystawiła na aukcję swe rękodzieło w ramach akcji „ROZ-ANIEL-ENIE””, która miała na celu wsparcie finansowe zabytku w czasie obostrzeń pandemicznych. Wraz z Bożeną Pytel (autorką fotografii) wydała autorską książkę pt. „Koniec świata zapachów”. Dwugłos świdnickich autorek został uhonorowany w 2017 r. w czasie jubileuszu Biblioteki Publicznej nagrodą specjalną przyznaną przez p. Prezydent Beatę Moskal-Słaniewską.

Mariola Mackiewicz przez wiele lat współpracowała również ze świdnickim oddziałem Ligi Kobiet Polskich, tworząc zabawne i ciekawe Dyktanda Świdnickie i prowadząc tematyczne wykłady z okazji Dnia Kobiet organizowane w teatrze. Nauczycielka nie zapomina o swych absolwentach, toteż śledzi ich losy i udostępnia ich dokonania w ramach promocji swojej szkoły kolejnym pokoleniom uczniów, czego dowodem są wywiady nagrane przez nią w bieżącym roku (w tym rozmowa z postacią bardzo medialną – prof. Politechniki Wrocławskiej Marcinem Drągiem nagrodzonym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej za badanie enzymów kluczowych w walce z Covidem). Polonistka wystąpiła też w filmie dokumentalnym nagranym przez Polsat, a poświęconym jej wychowankowi wybitnemu artyście, grafikowi Mariuszowi Kędzierskiemu, a ponadto wsparła p. dyrektora Jacka Iwancza w staraniach o nominowanie Mariusza do nagrody Sejmiku Dolnośląskiego, pisząc dla artysty piękną laudację. Powyższe osiągnięcia i różnorodne formy działalności Marioli Mackiewicz dowodzą, że współtworzy świdnicką kulturę i jest osobą zasługującą na wyróżnienie.

PHOTO-2021-11-04-07-34-50.jpgPHOTO-2021-11-04-07-35-09.jpgPHOTO-2021-11-04-07-35-23.jpgPHOTO-2021-11-04-07-35-38.jpgPHOTO-2021-11-04-07-35-55.jpg