jFontSize
A- A A+

3 maja Polska i Polacy obchodzą święto narodowe upamiętniające uchwalenie w 1791 r. pierwszej w Europie i drugiej na świecie spisanej konstytucji.
Pomimo, że dokument ten został podpisany 230 lat temu, to nadal niesie on wiele uniwersalnych przesłań i jest wzorem konsensusu między zwaśnionymi politycznie stronami. Jej twórcy wykazali się wyobraźnią oraz długofalowym myśleniem i działaniem dla dobra kraju. Konstytucja 3 maja była silnym impulsem pobudzającym społeczną świadomość potrzeby zmian w funkcjonowaniu państwa, dawała też nadzieję na reformy. Konstytucja była cywilizowanym osiągnięciem obywateli Rzeczypospolitej Obojga Narodów, ważną kartą wspólnej historii Polski i Litwy. Stała się wzorem dla innych państw.
Tegoroczne obchody Święta Narodowego Trzeciego Maja nie będą miały tradycyjnego charakteru. Zachęcamy do obejrzenia prezentacji na temat Konstytucji 3 maja.

Źródło: http://zsgh.edu.pl › Święto Konstytucji 3 Maja
Autor: Tomasz Ładziak