jFontSize
A- A A+

„Zaprowadzono mnie do pustej, betonowej celi, w której była prycza, taboret, dzban wody z miednicą i kibel. Groźnie zaskrzypiał potężny klucz w żelaznych drzwiach i wreszcie nastała cisza. Przez zakratowane okno i matowe grube szybki z góry zaglądał ponury poranek 26 września 1953 roku”.

W trzecim spotkaniu (16 kwietnia br.) z cyklu „Apostołowie Niepodległości” wzięło udział 20 uczniów z kl. I D.

Tym razem przybliżono nam postać ks. abpa Antoniego Baraniaka. Przed projekcją filmu głos zabrała p. dr Jolanta Hajdasz - autorka scenariusza i reżyserka dokumentu, a także autorka książki do filmu DVD pt. „Żołnierz Niezłomny Kościoła. Dowody prześladowania arcybiskupa Antoniego Baraniaka kontynuacja filmu Zapomniane męczeństwo” i odpowiedziała nam na pytanie, dlaczego jest to postać tak ważna dla Kościoła i dla Polski.

„W Stanach Zjednoczonych obliczono całkowitą ilość plastiku na świecie. Liczba ta wyniosła aż 8,3 miliarda ton. Tak ogromna masa materiału odpowiada miliardowi słoni, a powstała jedynie w ciągu ostatnich 65 lat”.

Najważniejszą kwestią jest fakt, że plastiki są zazwyczaj stosowane przez bardzo krótki czas, a następnie je się wyrzuca. Ponad 70% całkowitej produkcji plastiku znajduje się obecnie wśród odpadów, między innymi na wysypiskach śmieci oraz w oceanach.

Młodzież gimnazjalna, która w minioną sobotę tak licznie przybyła do II LO, zaglądała również do biblioteki szkolnej, gdzie miała okazję zapoznać się nie tylko z jej księgozbiorem, gromadzonym od 1955 r., ale również obejrzeć nowości książkowe zakupione z funduszu Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 

6 kwietnia 2018 r. miało miejsce w czytelni szkolnej spotkanie z KUBĄ PLISEM – absolwentem II LO w Świdnicy oraz Uniwersytetu Warszawskiego (polonistyka), obywatelem Polski i Anglii. 

20 kwietnia 2018 r., w ramach Dni Banachowskich, odbyło się w auli szkolnej (dla klas pierwszych), a następnie w czytelni szkolnej (dla wybranych uczniów z klas pierwszych i drugich) spotkanie z wrocławskim publicystą i pisarzem – p. Mariuszem Urbankiem. 

Od 19 marca 2018 r. możemy oglądać w holu szkoły FANABERIE. Pod tym wspólnym tytułem wystawia swoje prace trójka uzdolnionych artystycznie uczniów naszej szkoły.

Tak zatytułowana jest w czytelni szkolnej wystawa o Stefanie Banachu, po której od 15 marca br. sprawnie oprowadza nas, wykazując się ogromną wiedzą i kulturą osobistą, Grzegorz Kania z kl. I D. Ekspozycja przygotowana została w związku z piątkową (23 marca) uroczystością nadania imienia naszej szkole i wręczenia sztandaru, pokazując niezwyczajne życie i dzieło naszego Patrona poprzez wybrane książki biograficzne, artykuły z różnych czasopism i informacje ze stron internetowych (patrz: kielich.amu.edu.pl). 

16 lutego br. odbyła się kolejna lekcja dedykowana uczniom klas pierwszych, a przeprowadzona przez uczniów klasy II B: Klaudię Tuńską i Karola Żmijewskiego. Prezentacja pod tytułem „Rośliny inwazyjne” przybliżyła pierwszakom zagadnienie zanieczyszczenia rodzimej flory przez gatunki zawleczone lub celowo wprowadzone przez człowieka.

Pragnąc uczcić 100. rocznicę przyznania Polkom praw wyborczych i oddając hołd pierwszym parlamentarzystkom Sejm RP ustanowił rok 2018 Rokiem Praw Kobiet. Do całej Polski dołączyła także stolica Dolnego Śląska specjalną rezolucją Rady Miejskiej, przyjętą jednogłośnie, o ustanowieniu roku 2018 Wrocławskim Rokiem Praw Kobiet.

  Od 8 stycznia 2017 r. wystawa w holu szkoły zatytułowana „BOSKI” RAFAEL (1483-1520).