jFontSize
A- A A+

Październik to także Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Z tej okazji nasza Biblioteka przygotowała wystawę-przewodnik po Szlaku Zabytków Komunikacji na Dolnym Śląsku, która wzbogacona została materiałami użyczonymi przez muzea. Ekspozycję można było oglądać przez cały miesiąc w holu szkoły.

15 października 2015 r. w czytelni II LO w ramach festiwalu literacko - artystycznego "Cztery Żywioły Słowa" odbyło się spotkanie z autorką zbioru opowiadań pt.: "Całkowity koszt wszystkiego" oraz " Gry w Birkenau" - Agnieszką Kłos.Autorka jest osobą niezwykle ciepłą i ciekawą świata, toteż z wielkim zaangażowaniem opowiedziała nam historię Holocaustu, która dotyczy obozu w Auschwitz - Birkenau. Było to dla nas, uczniów,niezwykłe przeżycie,bowiem opowieści o zagładzie narodu żydowskiego wywołały w nas ogromne emocje, a także skłoniły do refleksji. Jak powiedziała pani Agnieszka : "każdy powinien zdawać sobie sprawę z tego, co się działo w takich obozach, bo tylko wtedy będzie mógł stać się człowiekiem".

Z okazji X Zjazdu Absolwentów naszej Szkoły oraz Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych biblioteka II LO przygotowała swoisty przewodnik po Szlaku Zabytków Komunikacji na Dolnym Śląsku w postaci imponującej wystawy w holu szkoły. Materiałów użyczyły nam przede wszystkim Muzea.

Z okazji X Zjazdu Absolwentów naszego Liceum w czytelni szkolnej zostały udostępnione 33 kroniki szkolne, Złota Księga Wpisów Absolwentów, opracowania o historii szkoły, gazetki uczniowskie, Fotograficzny Miszmasz, materiały zjazdowe, foldery i pamiątki, które przyciągnęły tłumy absolwentów. Sentymentalnym wspomnieniom i radosnym okrzykom nie było końca. Także obecni uczniowie II LO z przyjemnością zapoznali się z 65-letnią historią „Hogwartu”.

Ogólnonarodowe Czytanie odbyło się w sobotę, 5 września 2015 r. Lekturą tegorocznej IV już edycji tego wydarzenia było arcydzieło literackie Bolesława Prusa pt. „Lalka”, co niewątpliwie przyczyniło się do zaakcentowania bogactwa tego dzieła.

23 maja 2015 r. przy Parafii Miłosierdzia Bożego na Osiedlu Zarzecze odbył się coroczny festyn parafialny, którego II LO było współorganizatorem. Podczas sobotniego popołudnia zapewniono wiele atrakcji, wśród nich loterię fantową, której byłyśmy organizatorkami. Dziękujemy uczennicom: Martynie Skowrońskiej, Justynie Ziębie, Sandrze Czuczman, Karolinie Ciosek z kl. II d oraz Karolinie Zawiszy z kl. Id za wszechstronną pomoc.

Część dochodu uzyskanego ze sprzedaży fantów zostanie przekazana we wrześniu 2015 r. na zakup nowości książkowych do naszej biblioteki.

dscf5868.jpgdscf5869.jpgdscf5904.jpg

Od 12 maja 2015 r. WIECZNA KOBIECOŚĆ. SŁYNNE KOBIETY W HISTORII ŚWIATA.

Portrety i biogramy kobiet, które odegrały ważną rolę w historii, nauce i kulturze na przestrzeni wieków, począwszy od legendarnej poetki starożytnej Grecji z przełomu VII i VI wieku p.n.e., przedstawicielki poezji lirycznej SAFONY (Safo, Sapfo), skończywszy na amerykańskiej modelce i aktorce filmowej, legendzie światowego kina lat 50. i 60. XX w., ikonie popkultury MARILYN MONROE (1926-1962).

dsc05026.jpg
dsc05027.jpg
dsc05029.jpg

Od 23 kwietnia 2015 r. z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich konkurs: DOPASUJ FRAGMENTY WYBITNYCH KSIĄŻEK DO TYTUŁÓW.

- Książki są, jak każdy przedmiot kochania, wymagające i kuszące, podniecają naszą wyobraźnię, prowokują do czynów bohaterskich, ale też do zachowań wstydliwych. Czasem je przeceniamy, a często nie doceniamy, zaskakują nas, nieraz nużą, czasem są irytujące. Z niektórymi zrywamy kontakt gwałtownie, z innymi wiążemy się na nowo po długim rozstaniu, wchodzimy w związki z miłości lub z rozsądku, czasem rodzice nas zeswatają, czasem koleżanka lub kolega pozna ze sobą… T.M.

Światowy Dzień Książki wywodzi się z Katalonii, gdzie w dniu św. Jerzego, 23 kwietnia, kobiety otrzymywały czerwone róże. One odwzajemniały się książkami. Z tej okazji w naszym kraju organizuje się spotkania z autorami, konkursy, wystawy, gry terenowe, kiermasze i wymiany książek, krążą też audiobusy, w których można posłuchać fragmentów książek. Zostały one tak dobrane, aby zainteresować jak najszersze grono czytelników: od tych najmłodszych po tych starszych, od wielbicieli baśni, przez fanów powieści obyczajowych, po czytelników literatury sensacyjnej. Warto w tym dniu zajrzeć także do księgarń, gdzie zazwyczaj oferuje się coś więcej niż konkurencyjne ceny.

dsc05020.jpgdsc05022.jpgdsc05024.jpg

Od 10 kwietnia 2015 r. gazetka w holu szkoły z okazji ŚWIATOWEGO DNIA ZIEMI 2015 (ang. EARTH DAY).

Dzień Ziemi 2015 (22 kwietnia) to największe ekologiczne święto świata obchodzone od 1970 roku. Z tej okazji corocznie wiosną prowadzone są akcje, których celem jest promowanie postaw ekologicznych w różnych krajach. Także w Polsce w bieżącym roku zwraca się szczególną uwagę na temat związany z tegorocznym hasłem obchodów – Z ENERGIĄ ZMIEŃMY ŹRÓDŁA i pokazuje się to, co w tym obszarze dzieje się w naszym kraju, zarówno pod względem technologii jak i od strony ekonomicznej.

Edukacja społeczeństwa dotycząca OŹE, zwłaszcza w kontekście Dyrektywy Rady i Parlamentu Europejskiego 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, obliguje nas do zwiększenia wykorzystania zużycia energii ze źródeł odnawialnych. Ważna rola w tym procesie przeznaczona jest dla świadomych obywateli, którzy podejmują swe indywidualne działania i dokonują wyborów związanych z codziennym życiem, podejmują decyzję dotyczącą efektywności energetycznej i oszczędzania energii w domu, ale też coraz częściej stają się prosumentami (Prosument - linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii). Chcemy przez promocję i popularyzację tematu energii odnawialnych zwiększyć zainteresowanie źródłami energii odnawialnych wykorzystywanymi przez indywidualne gospodarstwa domowe. Promocja OŹE to inwestycja w ochronę klimatu i przeciwdziałanie degradacji środowiska naturalnego. Wiele zmian klimatycznych powodowanych jest rosnącym wykorzystaniem zasobów naturalnych, będących efektem zaspokojenia obecnego modelu produkcji i konsumpcji. Do zatrzymania istniejącego trendu potrzebne są głębokie zmiany wzorców konsumpcji na poziomie gospodarstw domowych.

dsc05004.jpgdsc05005.jpgdsc05006.jpg

Od 30 marca 2015 r. gazetka w holu szkoły WIELKANOCNE TRADYCJE I OBRZĘDY

Jeszcze dzisiaj, chociaż już tylko dla żartu, połyka się wyjęte z palmy bazie, co ma chronić od wiosennych przeziębień i bólu gardła…

Przechodzące z pokolenia na pokolenie zwyczaje i obrzędy są świadectwem naszych korzeni, związku teraźniejszości z przeszłością, także świadectwem naszej szczególnej postawy wobec przeszłości, więzi rodzinnych i społecznych, łączących ludzi różnych pokoleń i różnych czasów, są cząstką wielkiego dziedzictwa kultury polskiej. Polskie doroczne uroczystości religijne, ceremonie, zachowania stanowią ciągłość naszej tradycji, a kultura polska po dzień dzisiejszy zawdzięcza im swoją odrębność, swoje jedyne i niepowtarzalne smaki, barwy, zapachy.

dsc04988.jpgdsc04989.jpgdsc04993.jpg