jFontSize
A- A A+

4 września w Polsce odbyła się jubileuszowa, dziesiąta odsłona Narodowego Czytania.

Jest to akcja organizowana przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej od 2012 roku. Została zainicjowana wspólną lekturą Pana Tadeusza Adama Mickiewicza.

Podczas tegorocznej edycji wspólnie czytano Moralność pani Dulskiej Gabrieli Zapolskiej. To wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji.

Gabriela Zapolska napisała Moralność pani Dulskiej jesienią 1906 roku. Utwór bardzo szybko stał się popularny i jest uważany za jedno z najważniejszych osiągnięć twórczych pisarki. Prapremiera sztuki odbyła się 15 grudnia 1906 roku w Teatrze Miejskim w Krakowie. Kilka tygodni później wystawiono ją w Warszawie, a następnie we Lwowie, gdzie autorka osobiście czuwała nad przygotowaniami i brała udział w próbach.  Wszystkie te inscenizacje przyjęto z wielkim aplauzem. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również pokazywane w wielu miastach przedstawienia teatrów objazdowych, m.in. realizacje Teatru Gabrieli Zapolskiej,  podróżującego po całej Galicji. Moralność pani Dulskiej weszła do żelaznego repertuaru polskich teatrów, wznawiano ją wielokrotnie i zawsze z powodzeniem. Odnosiła też sukcesy za granicą. Na podstawie dramatu powstały również filmy, w tym uznawany za pierwszy polski film dźwiękowy obraz z 1930 roku.

6 września w naszej szkole, dzięki zaangażowaniu uczniów z klasy IIId: Niny Jarosz, Kingi Bieniowskiej, Oliwii Żurawskiej i Igora Ryglowskiego oraz Huberta Gościmskiego, Szymona Denesa i Samuela Zinkiewicza, mieliśmy możliwość wysłuchania fragmentu sztuki Gabrieli Zapolskiej a efekty ich pracy można oglądnąć nadal na YouTube II LO.
Wcześniej przez szkolną radiolę Hubert Gościmski zapoznał społeczność II LO z ideą akcji i jej tegorocznym utworem.
Wszystkim zaangażowanym w akcję Narodowego Czytania 2021 serdecznie dziękujemy.

20210903_095434.jpg20210903_095449.jpg20210903_110058.jpg