jFontSize
A- A A+

„Sublokatorzy” to cykl lekcji przeprowadzonych przez uczniów klas biologicznych. Wybór tematów wynikał z zainteresowań i poszukiwań prowadzących.

Martyna Wichot i Krzysztof Tomczak z k. 2b przedstawili zagrożenia jakie stanowią wybrane prosity chorobotwórcze. Omówili wektory tych patogenów, objawy chorób, sposoby ich zwalczania. Ciekawą prezentację zakończono testem sprawdzającym wiedzę słuchaczy. Informacje dotyczące prezentowanych chorób wzbudziły żywe zainteresowanie uczniów z różnych klas zgromadzonych w czytelni szkolnej.

Kolejna prezentacja autorstwa Wiktorii Babickiej, Karoliny SikorskiejAleksandry Kierul z kl. 1bg dotyczyła zagrożeń, jakie czyhają na księgarzy, bibliotekarzy, konserwatorów… słowem, ludzi opiekujących się księgozbiorami. Zachowanie dziedzictwa pisanego ludzkości jest naszym najważniejszym zadaniem. Od działań prowadzonych w przeszłości, jak i obecnie, zależy stan zbiorów. Wyróżnia się kilka grup czynników niszczących książki. Są to czynniki atmosferyczne (temperatura, wilgotność, zanieczyszczenie powietrza), fizyczne (energia cieplna, fale elektromagnetyczne, pole magnetyczne, substancje promieniotwórcze) i czynniki biologiczne (drobnoustroje – bakterie, grzyby, owady, gryzonie). Człowiek poprzez swoje działania także przyczynia się do stwarzania zagrożeń dla zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, poprzez wojny, kradzieże, ruchy społeczne, nieodpowiednie działania użytkowników. Poważnym problemem są także inne zagrożenia, jak coraz częstsze kataklizmy i inne nieszczęśliwe przypadki.

Kolejno uczennice omówiły dokładniej bakterie i grzyby pleśniowe o dużej chorobotwórczości, przedstawiły owady żyjące w księgozbiorach oraz gryzonie pojawiające się sporadycznie. Tym samym lista sublokatorów zwiększyła się o dodatkowe organizmy synantropijne, wykorzystujące celulozę, kleje i skóry jako pożywienie. Na koniec Aleksandra przybliżyła sposoby zabezpieczania i „leczenia” uszkodzonych woluminów.

Podczas prezentacji uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę z zakresu parazytologii, entomologii i mikrobiologii.

Uczniowie pracowali pod kierunkiem p. prof. Beaty Misiewicz, a prezentacje odbyły się 6 i 7 lutego 2020 r. w ramach współpracy z biblioteką szkolną.

Clipboard01.jpgClipboard011.jpgIMG_6680-redni222.jpgIMG_6686-redni.jpgIMG_6688-redni.jpgIMG_6691-redni.jpgIMG_6699-redni.jpgIMG_6700-redni.jpgIMG_6701-redni.jpg