jFontSize
A- A A+

W prawdziwie listopadowy wtorek klasa 1ap, w ramach lekcji religii, pod opieką pań prof.: Małgorzaty Kulig, Marii Szymańskiej oraz Iwony Tomaszewskiej, udała się do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Cypriana Kamila Norwida w Świdnicy na Wystawę Biblii. Od pergaminu do e-biblii. Ekspozycja ta, rzetelnie udokumentowana, to interaktywny sposób na zapoznanie zainteresowanych z niezwykłą historią Pisma Świętego, powstała w oparciu o zbiory wrocławianina - p. Michała Dutkowskiego, kustosza wystawy. W miejscu tym zgromadzono: faksymile (dokładne kopie) i reprinty (nowe wydania książek będące wierną kopią oryginału, wykonane bez powtórnego składania tekstu) pierwszych wydań Biblii w językach: hebrajskim, łacińskim, greckim, angielskim, niemieckim, polskim - zarówno tysiącletnie wydania rękopisowe, jak i późniejsze drukowane.

Kilkadziesiąt egzemplarzy Pisma Świętego z różnych epok ukazuje 3,5-tysięczną historię Biblii. Na kilkunastu planszach umieszczono informacje dotyczące tworzenia, przepisywania i wreszcie drukowania świętych ksiąg. Z wystawy można dowiedzieć się m.in. o beduińskim pasterzu, który natrafił w jednej z grot nad Morzem Martwym na gliniane dzbany zawierające najstarsze rękopisy, o warsztacie pracy skrybów, którzy, spisując tekst w języku hebrajskim i aramejskim, nanosili litery od prawej do lewej strony z pominięciem samogłosek, akcentów i znaków interpunkcyjnych, komu zawdzięczamy powstanie Kodeksu z Aleppo (jakże boleśnie to syryjskie miasto nam się dziś kojarzy!), co to jest tzw. Biblia Pauperum, w jaki sposób Wulgata Hieronima stała się źródłem wszystkich późniejszych rzymskokatolickich tłumaczeń, jakie pragnienie miał Erazm z Rotterdamu - o którym mówiono, że przeczytał wszystkie książki swoich czasów - kiedy tłumaczył Biblię, kto dokonał pierwszego podziału rozdziałów na wersety, do czego nawiązuje kształt Sanktuarium Księgi w Izraelu, z jakiego powodu wybitny uczony i lingwista, Anglik, William Tyndale, zginął śmiercią męczeńska, dlaczego czeska Biblia Kralicka jest w kilku tomach, z czyjej inspiracji powstał pierwszy przekład na język polski, ile egzemplarzy Biblii Brzeskiej przetrwało do dzisiaj, dlaczego Pismo Święte w przekładzie Jakuba Wujka ukazało się dopiero dwa lata po jego śmierci, czy to prawda, że każda z Biblii Gutenberga jest unikatowa, a jeden z jej oryginalnych egzemplarzy znajduje się w Polsce…

Na marginesie dodam, że jest on przechowywany w Muzeum Diecezjalnym im. Biskupa Wojciecha Okoniewskiego w Pelplinie (46 km od Gdańska), wydrukowany na papierze w oryginalnej XV-wiecznej oprawie. Biblia z Pelplina należy do najcenniejszych zachowanych egzemplarzy (spośród 180 sztuk dwutomowej Biblii Gutenberga na świecie zachowało się 48) z uwagi na sposób wykonania ręcznych uzupełnień. Dodatkowym "smaczkiem" jest plamka po odbitej przypadkiem czcionce - rzecz bardzo cenna dla historyków drukarstwa. W roku 2000 r. podczas obchodów 600-lecia urodzin drukarza z Moguncji biblioteka II LO otrzymała w darze na szkolną wystawę z Pelplina kopię komputerową jednej ze stron tejże Biblii, którą to odbitkę z należytą dbałością do dzisiaj przechowujemy.

Niewątpliwą atrakcją Wystawy Biblii są kamienne tabliczki, zwoje papirusu, teksty zapisane na zwierzęcej skórze, zadrukowany papier czerpany… – wszystkie te rzeczy można wziąć do ręki i dokładnie pooglądać. W dodatku uczniowie, którzy wykazali się poprawnością i szybkością odpowiedzi na zadane pytania, otrzymywali na pamiątkę książeczkę zawierającą Nowy Testament i Psalmy.

O całej historii tych bezcennych zabytków opowiadał nam pastor Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Świdnicy - p. Andrzej Majewski, któremu bardzo dziękujemy za tak interesujący wykład.

Maria Szymańska

1.jpg2.jpg3.jpg4.jpg5.jpg6.jpg7.jpg8.jpg9.jpg11.jpg12.jpg13.jpg