jFontSize
A- A A+
20 listopada 2017 r. gościliśmy w bibliotece szkolnej pracownice Wypożyczalni dla Dorosłych Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy: p. Anetę Madejczyk i p. Elwirę Brzezińską (naszą absolwentkę). Tematem wykładu w czytelni były „Fizjologiczno-psychologiczne podstawy czytania”.

Panie zachęcały pierwszoklasistów do efektywnego czytania i sensownego sporządzania notatek, do poznawania i - w miarę swoich możliwości - stosowania różnych technik szybkiego czytania, do dobrego zarządzania własnym czasem, do odpowiedniego organizowania sobie własnej pracy, w ogólności, do skutecznego uczenia się i zdobywania umiejętności powtarzania dużej partii materiału. Pokazywały, w jaki sposób można uczynić własną naukę procesem bardziej świadomym, tym samym procesem skuteczniejszym.

Dzięki odpowiednim ćwiczeniom możemy wyrobić w sobie umiejętność skupiania energii, wyćwiczyć stan mobilizacji wszystkich sił osobowościowych i intelektualnych w pożądanym przez nas momencie (np. w czasie przygotowywania się do egzaminu). W takiej maksymalnej koncentracji pomoże nam przemyślana organizacja pracy, warunki w jakich tę pracę wykonujemy, a także wynikający z tego komfort psychiczny. Dobry nastrój sprzyja efektywnej nauce. Trzeba spróbować ułożyć sobie racjonalny plan dnia, sensowny i wykonalny, biorąc pod uwagę fakt, że wydajność mózgu osiąga swoje maksimum około godziny dziesiątej, a potem systematycznie maleje.

Aby udoskonalić technikę czytania należy: usunąć resztki artykulacyjne, pozbyć się regresji (mimowolnego powracania do opuszczonych fragmentów), udoskonalić koncentrację. Wtedy nasza nauka stanie się bardziej produktywna, atrakcyjna, twórcza i inspirująca, gdyż celem treningu umysłu jest nie tylko poszerzenie pamięci, lecz także rozwój wyobraźni i kreatywności.

Rytm, w jakim będziemy uczęszczali na tę „umysłową siłownię”, zależy tylko od nas, bo są to sprawy bardzo indywidualne. Należy ćwiczyć taką metodę (np. Alfabet Games - unikatowa technika pozwalająca zsynchronizować półkule mózgowe), która przynosi największe efekty i sprawia największą radość.

Panie zachęcały młodzież do częstszego odwiedzania Miejskiej Biblioteki Publicznej w Świdnicy, wspomniały także o katalogach, bibliotekach cyfrowych i aplikacjach stosowanych w XXI np.:

Dolnośląski Zasób Biblioteczny - serwis elektroniczny, który udostępnia dane o książkach, zbiorach audiowizualnych, dokumentach życia społecznego. Dzięki włączeniu do systemu czytelnicy zapisani w bibliotece mogą nie tylko dowiedzieć się, w której z nich poszukiwana książka się znajduje, ale także zamówić ją przez Internet,

KaRo (Katalog Rozproszony Bibliotek Polskich) – pozwala na dostęp do informacji o zasobach polskich i zagranicznych bibliotek i ułatwia wyszukanie publikacji lub opisów bibliograficznych,

IBUK Libra – pierwsza w Polsce platforma zasobów edukacyjnych dla instytucji i firm,

Legimi - aplikacja dająca dostęp do ponad 20 000 książek (ebooków i audiobooków),

Wolne Lektury – biblioteka internetowa, w której zbiorach znajduje się ponad 2400 utworów, w tym wiele lektur szkolnych zalecanych do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej;

CBN Polona - polska biblioteka cyfrowa, w której udostępniane są zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki itd. znajdujące się w zasobach Biblioteki Narodowej w Warszawie. /M.S./

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg