jFontSize
A- A A+

Od 11 maja 2017 r. wystawa o historii książki i druku pt. Z KSIĄŻKĄ PRZEZ WIEKI. PELPLIŃSKA BIBLIA GUTENBERGA, na której można obejrzeć między innymi kopię komputerową jednej ze stron Biblii pelplińskiej. Wydruk ten, wraz z innymi niezwykle ciekawymi materiałami, biblioteka szkolna otrzymała w darze od Muzeum Diecezjalnego w Pelplinie w roku 2000, w 600-lecie urodzin niezwykłego złotnika i drukarza, wynalazcy ruchomej czcionki, twórcy pierwszej przemysłowej metody druku na świecie – Johannesa Gensfleischa zur Laden zum Gutenberg.

Według Marshalla McLuhana Druk był towarem, nowym bogactwem, które nauczyło ludzi także eksploatować wszelkie inne zasoby, w tym samych siebie.

W swoich wędrówkach po Europie, będąc w Moguncji (niem. Mainz - miasto uniwersyteckie w zachodnich Niemczech, położone przy ujściu rzeki Men do Renu), nie zapomnijcie odwiedzić światowego muzeum sztuki drukarskiej – Gutenberg-Museum, które powstało w 1901 r. jako żywy pomnik największego syna tego miasta. Po zniszczeniach wojennych zostało ponownie otwarte 55 lat temu, już w nowym gmachu – w Haus zum Römischen Kaiser. Ta placówka jest prawdziwym uniwersytetem wszystkich pokrewnych dziedzin sztuki i techniki, ukazuje historię papieru, książki, rozwoju druku, nie brak w nim współczesnej lekcji rozpowszechniania słowa pisanego na całym świecie.

Tutaj oczywiście przechowywane są 2 egzemplarze słynnej czterdziestodwuwierszowej Biblii Gutenberga. Do naszych czasów przetrwało 48 egzemplarzy tej najdroższej książki świata (36 na papierze, 12 na pergaminie), wydrukowanej w Moguncji w latach 1453-1455 w nakładzie ok. 180 egzemplarzy, z czego tylko 17 kompletnych. Najwięcej w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej – 14 (w tym 3 perg.), w Niemczech 11 (w tym 5 perg.), w Anglii – 8 (w tym 2 perg.), we Francji – 4 (w tym 1 perg.), po 2 w Watykanie, Hiszpanii, po jednym w Austrii, Danii, Polsce, Portugalii, Belgii, Szwajcarii.

Polski egzemplarz Biblii Gutenberga to dwutomowa księga, która przechowywana jest w Muzeum Diecezjalnym im. Biskupa Stanisława W. Okoniewskiego w Pelpinie. Zabytek pelpliński wyróżnia się spośród innych na świecie tym, że posiada ślad obalonej czcionki drukarskiej (pozwala na rekonstrukcję czcionki, którą posługiwał się Gutenberg) na dolnym marginesie 46 karty I tomu oraz oryginalną oprawą Henryka Costera z XV wieku. Biblia, nabyta prawdopodobnie przez biskupa chełmińskiego Mikołaja Chrapickiego (1496-1508) dla lubawskiego klasztoru franciszkanów, w czasie II wojny światowej po wielu perypetiach znalazła się w Kanadzie, aby w 1959 r. wrócić znowu do Pelplina (ulica Biskupa Dominika 11).

Biblioteka szkolna dziękuje uczennicom klasy II D: Agacie Horoszkiewicz, Weronice Zamojskiej oraz Aleksandrze Świętoniowskiej za pomoc przy wykonaniu tej ekspozycji. /M.S./

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg