jFontSize
A- A A+

Na tydzień przed próbnymi maturami (15 listopada 2016 r.) biblioteka szkolna przy wydatnej pomocy uczniów kl. II A: Moniki Sawickiej, Ewy Kochanowskiej i Bartka Żelazowskiego przyozdobiła korytarze szkolne cytatami, które mogą być przydatne na egzaminie maturalnym z języka polskiego.

Cytat (łac. citatio; ang. citation, quotation, fr. citation, niem. Zitat) – dosłowne przytoczenie w tekście dzieła literackiego fragmentu tekstu innego autora albo też innego dzieła tego samego autora (autocytat). Słownik terminów literackich. Wrocław 1976.

Przypomnijmy, że cytat umieszczony na początku wypracowania pełni rolę motta. Jest to dobry sposób rozpoczynania pracy, ponieważ od razu wskazuje na znajomość literatury, a ponadto pozwala oryginalnie „wejść w temat”, wzbudzając zainteresowanie, a nawet podziw czytających czy oceniających tę pracę. Motto nie musi pochodzić z omawianego utworu, ważne jednak, by łączyło się z tematem pracy lub jego ideą przewodnią. Jeżeli pochodzi z innego utworu, należy pamiętać o wyraźnym zaznaczeniu tego pod słowami cytowanymi lub w przypisie. Cenne są także cytaty wewnątrz wypracowania, które świadczą o twórczym podejściu do tematu, o znajomości omawianych utworów, podnoszą wartość pracy, wzbogacają ją, a także nadają całemu wypracowaniu indywidualny, niepowtarzalny charakter. Mądrze dobrane słowa cytowane (zawsze ujmowane w cudzysłów, który je rozpoczyna i kończy) dodają do pisemnej wypowiedzi „odrobinę duszy”, wskazują wyraźnie na to, że autor jest osobą myślącą, która czyta literaturę ze zrozumieniem i wrażliwością. Warto też zakończyć wypracowanie takim cytatem, który zwieńcza jakoby całą pisemną wypowiedź, który powinien być jej dopełnieniem lub uzupełnieniem.

Powodzenia na maturze próbnej, a do spaceru „śladami cytatów” zachęcamy nie tylko maturzystów!

Maria Szymańska

01.jpg02.jpg03.jpg04.jpg05.jpg06.jpg07.jpg08.jpg09.jpg10.jpg11.jpg12.jpg