jFontSize
A- A A+

Najstarszą pozycją w naszym księgozbiorze jest 277 stronicowy II tom PISM ADAMA MICKIEWICZA (zawiera m.in.: Grażynę, Dziady, Utwory pomniejsze do końca 1824 r., Artykuły literackie). Tom ten wydał, objaśnił, wstępami poprzedził Józef Kallenbach. Ozdobiony został wedle rysunków Stanisława Pichora, a ukazał się Nakładem Księgarni Feliksa Westa w Brodach w 1911 r. w serii Nasi Wielcy Pisarze.

„Dodatek do tomu drugiego zawiera ważne szczegóły dotyczące genezy tak drugiej jak i czwartej części DZIADÓW. Nie możemy jednak na tem miejscu zastanowić się, o ile nowe te materyały wpłyną na zmianę dotychczasowych zapatrywań na układ i stosunek obu części do siebie.” Józef Kallenbach

 

Nieco młodszą jest książeczka wydrukowana gotykiem po niemiecku WILHELM TELL FRIEDRICHA VON SCHILLERA. Została ona wydana w 1920 r. w Paderborn (miasto uniwersyteckie w Nadrenii Północnej–Westfalii) przez Ferdynanda Schöningha, jako 21 pozycja z serii Schöninghs Textausgaben.

   

Najcenniejszym w naszym księgozbiorze jest komplet 16 tomów DZIEŁ ADAMA MICKIEWICZA (Warszawa 1955 r.) wydanych przez Spółdzielnię Wydawniczą „Czytelnik” w setną rocznicę śmierci poety. Te tomy Wydania Jubileuszowego są dla nas bezcenne, ponieważ zostały nam podarowane przez wdowę po Aleksandrze Zawadzkim (byłym patronie naszego Liceum) podczas I Zjazdu Absolwentów i ceremonii nadania imienia szkole w roku 1966. Bordowy komplet Dzieł Mickiewicza został specjalnie na tę okazję oprawiony w skórę ze złoceniami i umieszczony w specjalnym futerale wyłożonym bordowym aksamitem.

     

Największym naszym nabytkiem (35x50) jest tom trzeci MAŁEGO ATLASU GWAR POLSKICH wydany przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich w 1960 r.- a opracowany przez Pracownię Dialektologiczną Zakładu Językoznawstwa PAN w Krakowie.

 

Najmniejszą książeczką (14x10) są WARZYWA MAŁO ZNANE HELENY FAJKOWSKIEJ i KRYSTYNY WOLFOWEJ. Wydane w Warszawie w 1978 r. przez PWRiL.
Tutaj dowiesz się, co to jest miechunka jadalna i jakie potrawy można z niej przygotować.

 

NAJCENNIEJSZE ZABYTKI POD PATRONATEM UNESCO opisuje przepięknie ilustrowane wydawnictwo ARKAD, którego autorami są MARCO CATTANEO i JASMINY TRIFONI. Jest to pierwszy z trzech tomów ukazujących przedmiot starań UNESCO – organizacji czuwającej nad ochroną światowego dziedzictwa. Książka prezentuje 100 najcenniejszych zespołów zabytkowych bądź szczególnie znaczących pojedynczych obiektów architektonicznych – od historycznych centrów miast europejskich do barokowych katedr Ameryki Południowej.

 

Czy wiesz, jakie są polskie obiekty na Liście Światowego Dziedzictwa?
Oto one:

 • Stare Miasto w Krakowie (1978)
 • Kopalnia Soli w Wieliczce (1978)
 • Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady w Oświęcimiu (1979)
 • Puszcza Białowieska/Białowieżskaja Puszcza (1979; 1992 rozszerzona)
 • Stare Miasto w Warszawie (1980)
 • Stare Miasto w Zamościu (1992)
 • Stare Miasto w Toruniu (1997)
 • Zamek krzyżacki w Malborku (1997)
 • Kalwaria Zebrzydowska (1999)
 • Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy (2001)
 • Drewniane kościoły południowej Małopolski (2003)
 • Park Mużakowski (2004)
 • Hala Stulecia (Ludowa) we Wrocławiu (2006)

Najgrubszą pozycją (1510 stron) – stosunkowo niedawno zakupioną - jest SŁOWNIK MITÓW I TRADYCJI KULTURY WŁADYSŁAWA KOPALIŃSKIEGO. Został on wydany przez Oficynę Wydawniczą RYTM oraz Dom Wydawniczy BELLONA w Warszawie w 2006 r.
Autor napisał w przedmowie:
„Użyteczność słownika ujawnia się dopiero w dłuższym z nim obcowaniu, w praktyce…”

   

Największym atlasem Polski jest POLSKA. ATLAS GEOGRAFICZNY w skali 1:100 000 opracowany i wydany przez MAPY ŚCIENNE BEATA PIĘTKA Wydawnictwo Kartograficzne w Katowicach w 2010 r. Atlas zawiera mapy ogólnogeograficzne, zdjęcia krajobrazowe, mapy tematyczne i zestawienia tabelaryczne Polski.

   

Największym atlasem świata jest w naszym zbiorze WIELKI ATLAS ŚWIATA. NOWY OBRAZ ZIEMI zawierający mapy (mapy regionów w skali 1:13 500 000, mapy szczegółowe w skali 1:4 500 000, mapy Polski i Europy Środkowej w skali 1:900 000), zdjęcia i obrazy trójwymiarowe wydany przez wydawnictwo PASCAL w roku 2003.

 

Największą ilość zagranicznych darów dostaliśmy z WŁOCH. Corocznie po wymianie naszej młodzieży otrzymujemy piękny album z RIETI (na placu Św. Rufo znajduje się znak opisany jako środek Włoch), SYCYLII lub innych miejsc we Włoszech.

     

„Najdroższą książką świata” jest BIBLIA GUTENBERGA. Jedyny egzemplarz obecny w Polsce jest przechowywany w Muzeum Diecezjalnym im. Biskupa Wojciecha Okoniewskiego w Pelplinie (46 km od Gdańska), wydrukowany na papierze w oryginalnej XV wiecznej oprawie. Biblia z Pelplina należy do najcenniejszych zachowanych egzemplarzy (spośród 180 sztuk dwutomowej Biblii Gutenberga na świecie zachowało się 48) z uwagi na sposób wykonania ręcznych uzupełnień. Dodatkowym "smaczkiem" jest plamka po odbitej przypadkiem czcionce - rzecz bardzo cenna dla historyków drukarstwa.
W roku 2000 r. podczas obchodów 600-lecia urodzin drukarza z Moguncji w naszej bibliotece OTRZYMALIŚMY W DARZE Z PELPLINA KOPIĘ KOMPUTEROWĄ JEDNEJ ZE STRON TEJ BIBLII (z zapewnieniem, że wtedy nikt w Polsce takiego wydruku nie posiadał!), a także Dykcyonarzyk Pelpliński ku pamięci i chwale Jana Gutenberga… opracowany przez Pawła Dzianisza, Sagę Pelplińskiej Biblii Gutenberga autorstwa ks. Antoniego Liedtkego i inne materiały.
Muzeum. Pelplin, ul. Bpa Dominika 11, tel. 58 536 12 21, jest czynne od wtorku do soboty w godz.: 10.00 do 16.00; w niedziele od godz. 10.00 do 17.00.

   

Najbardziej popularną wśród przekładów katolickich jest BIBLIA TYSIĄCLECIA, która stała się oficjalnym przekładem liturgicznym. Polski przekład Biblii z języków oryginalnych został zainicjowany przez opactwo benedyktynów tynieckich z Krakowa, a wydany przez Pallottinum po raz pierwszy w roku 1965. Było to pierwsze tłumaczenie całej Biblii na język polski w Kościele katolickim od ponad 350 lat, czyli od Biblii Jakuba Wujka. Zrywało ono z tradycyjnym językiem biblijnym, ale po upływie kilkudziesięciu lat samo stworzyło wzorzec języka biblijnego.
Biblia Tysiąclecia miała pięć głównych wydań. Pierwsze, krytykowane za niekonsekwencje i błędy tłumaczeń zostało w 1971 zastąpione przez wydanie drugie, które większość tych błędów korygowało. W latach 1980 i 1999 ukazywały się kolejne rewizje tekstu.
Biblia Tysiąclecia przyjęta została jako przekład liturgiczny w Kościele katolickim w Polsce. Jej łączny nakład do 2003 wyniósł ponad 4 miliony egzemplarzy, pojawiały się też liczne kopie nieautoryzowane.

   

Najszybciej wpisaną książką do inwentarza naszej biblioteki jest MATEJKO JANUSZA BOGUCKIEGO. Wydana w 1955 r. przez PWPN „Wiedza Powszechna” w Warszawie pozycja ta została oznakowana numerem 1 w dniu 5 września 1955 r. W rubryce cena handlowa widnieje suma 35,00 zł.
A tak kończy się posłowie: ” Tak oto dziedzictwo jego trudów wśród nas dzisiaj rozwija się i rośnie. Dzieła zaś, które zostawił, żyć będą trwale, otoczone szacunkiem i miłością pokoleń do twórcy, który w wyobraźni narodu zbudował żywy kształt jego historii”.

   

ZAPRASZAMY DO NASZEJ BIBLIOTEKI!

     
               
FILMOTEKA SZKOLNA to projekt Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, finansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej oraz Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego.

            W ramach tego projektu otrzymaliśmy pakiety płyt DVD zawierające ponad 50 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych.
Filmy dobrane zostały do 26, zaproponowanych przez specjalistów od danego przedmiotu, tematów lekcji i zajęć pozalekcyjnych (język polski, historia, wiedza o sztuce, wiedza o społeczeństwie). Filmy te nie są ekranizacjami lektur ani zestawem najważniejszych osiągnięć polskiej kinematografii. Są to dzieła, które zdaniem filmoznawców, dobrze ilustrują poszczególne tematy, z punktu widzenia wiedzy o filmie.
            Zestaw zawiera filmy tak znanych twórców jak m.in.: Krzysztof Kieślowski, Andrzej Wajda, Marek Piwowski, Jan Jakub Kolski, Marcel Łoziński, Robert Gliński, Krzysztof Krauze, Krzysztof Zanussi. Dodatkowo, do każdego zestawu filmów, dołączone jest wprowadzenie prof. Tadeusza Lubelskiego oraz krótkie filmy związane z omawianym tematem, zrealizowane przez studentów Szkoły Filmowej w Łodzi.


Wykaz filmów znajdujących się w pakiecie edukacyjnym

FILMOTEKA SZKOLNA:

...Portret własny,  reż. Jacek Skalski 
Abel, twój brat,  reż. Janusz Nasfeter
Amator, reż. Krzysztof Kieślowski
Aria dla atlety, reż. Filip Bajon
Arka, reż. Grzegorz Jonkajtys
Brzezina, reż. Andrzej Wajda
Chleb, reż. Grzegorz Skurski
Cześć Tereska, reż. Robert Gliński
Człowiek z marmuru, reż. Andrzej Wajda
Ćwiczenia warsztatowe, reż. Marcel Łoziński
Defilada, reż. Andrzej Fidyk
Déja vu, reż. Juliusz Machulski
Dług, reż. Krzysztof Krauze
Dokąd, reż. Paweł Kędzierski
Dziewczyny do wzięcia, reż. Janusz Kondratiuk
Egzamin dojrzałości, reż. Marcel Łoziński
Eroica, reż. Andrzej Munk
Exit, reż. Grzegorz Koncewicz
Fotel, reż. Daniel Szczechura
Fotoamator, reż. Dariusz Jabłoński
Gadające głowy, reż. Krzysztof Kieślowski
Gry uliczne, reż.  Krzysztof Krauze
Historia kina w Popielawach, reż.  Jan Jakub Kolski
Hydrozagadka, reż.  Andrzej Kondratiuk
Iluminacja, reż.  Krzysztof Zanussi
Jak być kochaną, reż. Wojciech Jerzy Has
Jestem zły, reż.  Grzegorz Pacek
Krótka histori jednej tablicy, reż.  Feliks Falk
Łagodna, reż.  Piotr Dumała
Męska sprawa, reż.  Sławomir Fabicki
Nasza ulica, reż.  Marcin Latałło
Nienormalni, reż.  Jacek Bławut
Oczy uroczne, reż.  Piotr Szulkin
Ostry film zaangażowany, reż.  Julian Antonisz
Polska Kronika Non-Camerowa nr. 1, reż.  Julian Antonisz
Popiół i diament, reż.  Andrzej Wajda
Prekursor, reż.  Grzegorz Królikiewicz
Rejs, reż.  Marek Piwowski
Rodzina człowiecza, reż.  Władysław Ślesicki
Schody, reż. Stefan Schabenbeck
Siedem kobiet w różnym wieku, reż.  Krzysztof Kieślowski
Sól ziemi czarnej, reż.  Kazimierz Kutz 
Strojenie instrumentów, reż.  Jerzy Kuca 
Struktura kryształu, reż. Krzysztof Zanussi 
Szczurołap, reż.  Andrzej Czarnecki 
Tango, reż.  Zbigniew Rybczyński 
Ucieczka z kina "Wolność", reż.  Wojciech Marczewski 
Urząd, reż. Krzysztof Kieślowski 
Usłyszcie mój krzyk, reż.  Maciej Drygas 
Wszystko się może przytrafić, reż. Marcel Łoziński 
Wyjście na jaw robotników kina z fabryki snów, reż.  Michał Dudziewicz 
Z punku widzenia nocnego portiera, reż. Krzysztof Kieślowski 
Zezowate szczęście, reż.  Andrzej Munk 
Zmruż oczy, reż.  Andrzej Jakimowski 
Żywot Mateusza, reż. Witold Leszczyński
 


 • Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia wszelkie materiały piśmiennicze niezbędne w codziennej działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły, m. in.: encyklopedie, leksykony, słowniki, atlasy, roczniki statystyczne i tablice, teksty źródłowe, informatory, poradniki, przewodniki, podręczniki, programy nauczania, lektury, literaturę naukową i popularnonaukową, literaturę piękną. Obecnie księgozbiór liczy około 20 tys. woluminów i zbiorów audiowizualnych, jednocześnie księgozbiór nasz jest ciągle odnawiany, a starsze pozycje poddawane są selekcji i konserwacji.
 • Szeroko rozbudowany jest dział regionalny.
 • Biblioteka posiada dział pedagogiczny, a w nim materiały dotyczące reformy oświaty, nowej matury, pracy z uczniem zdolnym, informatory maturalne.
 • W swych zbiorach biblioteka posiada kilka woluminów o dużej wartości historycznej - są to książki wydane na początku XX wieku.

Czasopisma aktualnie prenumerowane:

 • Biblioteka w Szkole
 • Biologia w Szkole
 • Biuletyn IPN
 • Cogito
 • Charaktery
 • Nowy Napis
 • Odra
 • Przyroda Polska
 • wSieci Historii
 • Zielona Planeta