jFontSize
A- A A+


Katalog

to uporządkowany spis wszystkich dokumentów znajdujących się w bibliotece. Nabycie umiejętności posługiwania się nim pozwala na właściwe poszukiwanie materiałów w bibliotekach, nie tylko szkolnych.
W naszej bibliotece podstawowym źródłem informacji dla czytelników jest katalog komputerowy (w programie MOL) oraz tradycyjne katalogi kartkowe uaktualniane do stycznia 2006 r.

W skład bazy danych MOL Optivum wchodzą:
 • katalog książek i zbiorów specjalnych,
 • słownik haseł wzorcowych (formalnych i przedmiotowych),
 • kartoteka zagadnieniowa (dane bibliograficzne),
 • katalog i karty akcesji czasopism,
 • księgi inwentarzowe,
 • rejestry ubytków,
 • rejestr czytelników,
 • ewidencja wypożyczeń,
 • rejestr danych statystycznych.
Na ekranie komputera dostępnych jest pięć katalogów:
 • alfabetyczny
 • tytułowy
 • serii wydawniczych
 • UKD (systematyczny)
 • przedmiotowyKatalogi kartkowe to:
 • Katalog alfabetyczny – informuje o tym, czy poszukiwana książka znajduje się w bibliotece. Karty ułożone są w porządku alfabetycznym haseł, którymi są nazwiska autorów, w przypadku dzieł zbiorowych i anonimowych, pierwszy wyraz tytułu książki.
 • Katalog rzeczowy - pozwala zorientować się, jakie książki na określony temat znajdują się w bibliotece. Opracowany jest on na podstawie systemu Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej – UKD. W obrębie poszczególnych działów karty uporządkowane są w kolejności alfabetycznej haseł. Skrzynki katalogowe są odpowiednio opisane.
 • Katalog zbiorów audiowizualnych.
 • Katalog księgozbioru podręcznego - zawiera spis pozycji znajdujących się w czytelni biblioteki.

Kartoteki bibliograficzne:

 

 • zagadnieniowa -  w której gromadzone są w obrębie haseł tematycznych opisy odpowiednich publikacji i materiałów. Są to zagadnienia z różnych dziedzin wiedzy ( teatr, film, sztuka, architektura, ekologia i ochrona środowiska, medycyna i AIDS, uzależnienia, psychologia, polityka, geografia, turystyka itp.), także z przedmiotów nauczania, wspomagające proces dydaktyczno-wychowawczy (pedagogika, zawód nauczyciel, młodzież, uczniowie, matura, szkoła średnia, studia, ośrodki akademickie, zawody itp.);
 • osobowa – zawiera materiały dotyczące pisarzy, artystów, ludzi zasłużonych w różnych dziedzinach wiedzy;
 • regionalna –  porządkująca materiały dotyczące  naszego regionu i Świdnicy;
 • materiałów repertuarowych – przydatną przy organizowaniu uroczystości szkolnych;
 • opracowań literackich – zawierająca omówienia lektur szkolnych.

Posiadamy także kartotekę tekstową – są to wycinki z czasopism,  z artykułami na określone tematy,  także materiały ilustracyjne oraz zbiór uczniowskich recenzji książkowych.

 

Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna

Twórcą systemu klasyfikacji dziesiętnej był Amerykanin Melvil Dewey (1851-1931) Jego system przyjął się szybko i obecnie jest powszechnie stosowany w bibliotekach i bibliografiach na całym świecie.
System UKD dzieli piśmiennictwo na 10 działów głównych oznaczonych symbolami cyfr 0-9. Każdy z działów składa się z 10 poddziałów (oznaczonych symbolami dwucyfrowymi), a każdy z poddziałów zawiera również 10 poddziałów (symbole trzycyfrowe) itd.
Wiedza o działach UKD jest potrzebna, gdy korzystamy z katalogu rzeczowego. Opisy z nazwami działów znajdują się na skrzynkach katalogowych, a dodatkowe podziały uwzględnione zostały na kartach rozdzielczych w skrzynkach.
Schemat UKD znajduje się również na planszy  nad katalogiem.


Działy UKD

0           DZIAŁ OGÓLNY
02         Bibliotekarstwo. Bibliotekoznawstwo
030       Encyklopedie. Leksykony. Wydawnictwa informacyjne
1           FILOZOFIA
159.9    Psychologia
17         Etyka, moralność i filozofia praktyczna
2           RELIGIA. TEOLOGIA. RELIGIOZNAWSTWO
3           NAUKI SPOŁECZNE. PRAWO. ADMINISTRACJA
329       Organizacje młodzieżowe
37         Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo
39         Etnografia. Zwyczaje i obyczaje. Folklor
5           MATEMATYKA. NAUKI PRZYRODNICZE
502        Przyroda ogólnie; ochrona przyrody; przyroda i społeczeństwo
51         Matematyka
53         Fizyka
54         Chemia
57         Nauki biologiczne, ekologia ogólna
58         Botanika
59         Zoologia
6           NAUKI STOSOWANE. MEDYCYNA. NAUKI TECHNICZNE. ROLNICTWO
608       Wynalazki i odkrycia w nauce i technice
61         Medycyna
62         Inżynieria. Technika w ogólności
63         Rolnictwo. Leśnictwo. Hodowla
64         Gospodarstwo domowe
7           SZTUKA. ROZRYWKI. SPORT
73/76     Rzeźbiarstwo. Rysunek. Malarstwo. Grafika
77         Fotografia i kinematografia
78         Muzyka
79         Rozrywki. Teatr. Zabawy. Gry. Sport
8          JĘZYKOZNAWSTWO. LITERATURA
80         Ogólne zagadnienia dotyczące językoznawstwa i literatury. Filologia
81         Lingwistyka. Języki
811.162.1    Język polski
82            Literatura
82(091)    Historia literatury
82-1/-9     Rodzaje i gatunki literackie
82-93        Literatura dla dzieci. Literatura młodzieżowa
82.0          Nauka o literaturze. Teoria literatury. Technika literacka
82…A/Z     Dzieła poszczególnych autorów
82/89        Literatura piękna. Literatura w poszczególnych językach
9              ARCHEOLOGIA.PREHISTORIA.GEOGRAFIA. BIOGRAFIE.HISTORIA
908           Krajoznawstwo
91             Geografia. Opisy krajów. Podróże
929           Biografie
93/99        Historia
940.53/54  II wojna światowa
943.8        Historia Polski

Dział 4 jest działem pustym, rezerwowym.

Przykłady poddziałów UKD:
5         Matematyka. Nauki matematyczne
57       Nauki biologiczne
575     Genetyka ogólna
575.1  Dziedziczność
575.2  Zmienność
575.224 Mutacje
575.8   Ewolucja. Powstawanie gatunków.