jFontSize
A- A A+
   
    Nasza szkolna skarbnica wiedzy, jako pracownia interdyscyplinarna, jest częścią organizmu szkoły, uczestniczącą w realizacji podstawowych funkcji szkoły: dydaktyczno-wychowawczej, opiekuńczo-wychowawczej i kulturalno-rekreacyjnej. Składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni. Większość zgromadzonych w naszej bibliotece dokumentów znajduje się w wypożyczalni, część w czytelni, gdzie można skorzystać na miejscu z tzw. księgozbioru podręcznego, zawierającego szczególnie publikacje o charakterze ogólnoinformacyjnym. Sporo pozycji znajduje się w kilkunastu gabinetach przedmiotowych, gdzie książki można wypożyczyć od nauczycieli, opiekunów tychże gabinetów.
Biblioteka gromadzi, opracowuje i udostępnia dokumenty niezbędne w codziennej działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły. Obecnie księgozbiór liczy około 20 tys. vol.  i zbiorów audiowizualnych, jednocześnie jest on ciągle  odnawiany. Starsze pozycje poddawane są selekcji i konserwacji.
W naszym liceum dbamy nie tylko o ilość, ale przede wszystkim o jakość  księgozbioru i bardzo staramy się, aby czytelnik, który do nas przyjdzie, uzyskał fachową pomoc i znalazł odpowiedź na każde nurtujące go pytanie.
    Od zarania dziejów kultury pisanej książka nieodłącznie towarzyszyła ludziom kształcącym się, uczonym i myślicielom. Bez jej uroku nie potrafili obyć się ani czytelnicy, ani twórcy. Tak jest do dzisiaj. W naszej bibliotece, która jest zarazem Centrum Informacyjnym Szkoły, panuje szczególny nastrój, który sprzyja przychodzącym tu uczniom i nauczycielom, a także zachęca do sięgnięcia po książkę i zapoznania się z jej zawartością.
Z 8 stanowisk komputerowych, drukarki i skanera korzystać można przez wszystkie dni nauki szkolnej. W czytelni można przeglądać również czasopisma ( młodzieżowe, fachowe, metodyczne, popularnonaukowe, pedagogiczno-psychologiczne) gromadzone na bieżąco (29 tytułów), czasopisma archiwalne (po których przewodnikiem są kartoteki zagadnieniowe na bieżąco aktualizowane), a także teczki zagadnieniowe i materiały regionalne.
Nasza biblioteka jest miejscem, gdzie kształtowana jest kultura czytelnicza uczniów, tj. umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji, a także z najbardziej nowoczesnych materiałów bibliotecznych.
    Od lat możemy poszczycić się podejmowaniem różnorodnych form pracy dydaktyczno-wychowawczej. Nauczyciele bibliotekarze, realizując program edukacji czytelniczej i medialnej, przygotowują uczniów do samodzielnego korzystania z różnych źródeł informacji, do samokształcenia, do krytycznego odbioru tych wiadomości, kształtują także postawę szacunku dla narodowego dziedzictwa kulturowego. Corocznie podejmowanych jest szereg działań popularyzujących książkę i czytelnictwo.
Od  stycznia 2006 r. do czerwca 2010 r. opracowałyśmy komputerową bazę danych (MOL Optivum). Tak więc od 1 września 2010 r. podstawowym źródłem informacji dla czytelników jest katalog komputerowy, który obejmuje nie tylko książki, ale również wszelkie inne dokumenty, w tym elektroniczne.
Biblioteka ZSO współpracuje szczególnie z innymi bibliotekami funkcjonującymi w naszym regionie, a także propaguje różne imprezy organizowane przez lokalne instytucje i organizacje społeczno-kulturalne. Na przestrzeni lat nawiązano też kontakty z instytucjami ogólnopolskimi, także z Biblioteką Narodową w Warszawie.


     


     

     

     

 


BIBLIOTEKA SZKOLNA


UDOSTĘPNIA
książki, czasopisma, materiały audiowizualne

DYSPONUJE
rozbudowanym warsztatem informacyjno-bibliograficznym w postaci księgozbiorów podręcznych, katalogów i kartotek

WSPOMAGA
uczniów w rozwiązywaniu trudnych problemów życiowych i szkolnych

PEŁNI
funkcję zaplecza informacyjnego i metodycznego dla wszystkich pracowników szkoły i rodziców

WSPÓŁUCZESTNICZY

w samokształceniu nauczycieli i  wychowawców

STWARZA WARUNKI
do rozwijania własnych zainteresowań uczniów oraz przyjemnego spędzania wolnego czasu

UCZY
korzystania z warsztatu informacyjnego i bibliograficznego

PROWADZI
zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej

REZERWUJE
potrzebne nauczycielom i uczniom książki, czasopisma i inne materiały biblioteczne

UMOŻLIWIA
tworzenie nowych informacji zarówno przez uczniów, jak i nauczycieli

PRZYGOTOWUJE
uczniów do umiejętnego korzystania z wszelkich źródeł informacji, przydatnych w dalszym kształceniu lub pracy zawodowej

SPROWADZA
z innych bibliotek świdnickich wydawnictwa na specjalne zamówienia

POMAGA
uczniom szkoły w kształtowaniu zainteresowań w związku z wyborem zawodu

INSPIRUJE
kulturę czytelniczą uczniów organizując: kiermasze, konkursy, wystawy i inne imprezy czytelnicze