jFontSize
A- A A+

Rozwinęła się w roku 1955 na bazie księgozbioru Szkoły Podstawowej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i księgozbioru Komitetu Rodzicielskiego liceum. Pierwszą książkę wpisano do inwentarza 5 września 1955 r. Jest to dzieło Janusza Boguckiego: Matejko, którym cieszymy się do dzisiaj.  W początkowym okresie istnienia książki gromadzono w jednym pomieszczeniu. Ich udostępnianiem zajmowali się uczniowie pod okiem nauczyciela. Z czasem biblioteka zyskała odrębne pomieszczenia, także szafy i stoliki przekazano do czytelni.

Kącik katalogów i nowości w wypożyczalni (1971 r.)

Czytelnia szkolna (1971 r.) 

 Fragment wystawy w czytelni szkolnej (1970 r.)

Ilość zbiorów systematycznie wzrastała. Książki pozyskiwano głównie z darów, poprzez tzw. przydział i kupno. Dziesięciotysięczny volumin wpisano dokładnie po 10 latach istnienia biblioteki. W roku szkolnym 1969/1970 do Koła Przyjaciół Książki należało 22 uczniów, którzy wzięli udział w konkursie regionalnym „Świdnica  Wczoraj i Dziś”, zorganizowanym przez sekcję Bibliotekarzy Szkolnych przy Z.O.ZNP i Wydział Oświaty. Uczniowie zdobyli I miejsce w eliminacjach powiatowych i otrzymali cenne nagrody.  

Eliminacje ustne w konkursie "Świdnica Wczoraj i Dziś"

Od grudnia 1969 r. do maja 1972 r. odbyły się  interesujące spotkania ze znanymi pisarzami: Urszulą Kozioł, Leszkiem Prorokiem, Jerzym Korczakiem, Janiną Wieczerską, Eugeniuszem Pauksztą, Henrykiem Worcellem, Jerzym Sikorskim, Edwardem Kurowskim oraz prof. Danutą Hanulanką. 
Bardzo ważnym wydarzeniem w działalności biblioteki były uroczystości w roku 1970 związane z XX – leciem szkoły i Zjazdem Absolwentów. Z tej okazji w czytelni urządzono wystawę osiągnięć szkoły.

Odtąd podobne wystawy organizuje się z okazji kolejnych Zjazdów Absolwentów.

    

W 1993 roku zlikwidowano bibliotekę Liceum dla Pracujących i przejęto 1709 vol. Od tego czasu biblioteka II LO służy zarówno uczniom szkoły dziennej, jak  i słuchaczom szkoły wieczorowej.
Przez przeszło 50 lat w  bibliotece szkolnej odbyła się niezliczona ilość lekcji bibliotecznych, spotkań z ciekawymi ludźmi, dyskusji, koncertów, wieczorów poezji, apeli i konkursów czytelniczych, montaży słowno-muzycznych, dyktand ortograficznych, urządzono wiele wystaw, gazetek, pokazów, kiermaszów itp. 

 Pracownicy biblioteki: 

    •    1955 - 1971 mgr Irena Szuba
    •    1.01.1973 - 30.06.1973 mgr Bożena Sowińska
    •    od 1973 mgr Maria Szymańska 
    •    1984 - 1994 mgr Kazimiera Marcińczak-Momot
    •    1994 - 2004 mgr Eugenia Tabor-Grochowska  
    •    1996 – 2000 i od 2004 mgr Iwona Tomaszewska 

Nauczyciele pracujący okresowo  w niepełnym wymiarze godzin: mgr Stefania Wierzbicka, mgr Stanisław Włodarczyk, mgr Stefania Sarnicka, mgr Jadwiga Głowacka, mgr Elżbieta Szlapińska i inni.